Opleidingen fytolicentie

Een overzicht met onze studiedagen/evenementen die eventueel in aanmerking kunnen komen voor een fytolicentie vindt u in onze activiteitenagenda.

Fytolicentie NP

Momenteel geen geplande opleidingen.

Fytolicentie P1

 • Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT)
   
  Opleidingen PCLT
  Plaats van opeleiding Datum
     
  .
  Online opledingen PCLT: online opleidingen

Fytolicentie P2

 • Landwijzer, het opleidings- en vormingscentrum voor de professionele bio-lanbouw,  biedt in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een eigen opleiding Fytolicentie aan, opgebouwd vanuit de eigen, brede visie van bio op ‘gewasbescherming’, Deze boeiende opleiding (60 lesuren), gaat grondig in op alle aspecten van de biologische gewasbescherming, ook preventie en functionele agro-biodiversiteit, voldoet aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. De opleiding richt zich naar gevestigde en startende bioboeren, professionele praktijkervaring is vereist.
  Meer info op de website van Landwijzer
   
 • Nationaal Agrarisch Centrum (NAC)
   
  Opleidingen NAC
  Plaats van opleiding Datum
     
 • Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT)
   
  Opleidingen PCLT
  Plaats van opleiding Datum
     

Online opleidingen PCLT: Online opleidingen 

Fytolicentie P3

 • Nationaal Agrarisch Centrum (NAC)
   
  Opleidingen NAC
  Plaats van opleding Datum
     
 • Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw
   
  Opleidingen PCLT
  Plaats van opleiding Datum
     

  Online opleidingen PCLT: Online opleidingen

Meer info

Meer informatie over bijscholingen fytolicentie vindt u op volgende websites: