Spuittechnieken

tunnelspuit in de fruitteelt (bron PC Fruit)

Tegenwoordig moet een spuitmachine in staat zijn de ingestelde dosissen gewasbeschermingsmiddel precies en doelgericht toe te passen. Schadelijke effecten voor natuur en milieu moeten hierbij vermeden worden en door de toenemende schaalvergroting moet dit onder een alsmaar grotere tijdsdruk gebeuren.

Meer informatie over spuittoestellen en video's van machinedemonstratie van gedragen, getrokken en zelfrijdende spuitmachines om ingestelde dosissen gewasbeschermingsmiddel precies en doelgericht toe te passen

Keuringsplicht

In België zijn alle spuitmachines die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te verdelen keuringsplichtig. Alle toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie jaar aan een technische keuring worden onderworpen. Een spuittoestel dat niet aan de controlecriteria voldoet mag niet worden gebruikt. Sommige spuittoestellen zijn echter vrijgesteld van de keuring (lansspuittoestellen en rugspuittoestellen).

Meer informatie over de keuringsplicht is beschikbaar op de volgende websites:

Regelgeving

Delen: