Fytolicentie

Op deze pagina

Wat is een fytolicentie?

logo fytolicentie

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan. Deze fytolicentie kan aangevraagd worden op www.fytolicentie.be.

Om een fytolicentie (NP, P1, P2 of P3) te bekomen dient u te bewijzen dat u over de nodige basiskennis inzake gewasbescherming beschikt. Dit kan op basis van bv. een van de geldige diploma’s en getuigschriften. (Fytoweb/Fytolicentie aanvragen)

In het geval dat uw diploma langer dan 6 jaar geleden werd uitgereikt, moet u eerst deelnemen aan 2 (fytolicentie NP), 3 (fytolicentie P1), 4 (fytolicentie P2) of 6 (fytolicentie P3) aanvullende vervolgopleidingen (zie hieronder). Enkel na het volgen van deze activiteiten zal uw fytolicentie definitief worden afgeleverd.

Erkende vormingscentra vervolgopleiding fytolicentie
Naam Website Telefoonnummer
Agrocampus www.agrocampus.be 016 28 61 10
NAC www.nacvzw.be 051 26 08 30
PCLT www.pclt.be 051 24 58 84
Landwijzer www.landwijzer.be 0489 27 66 79 (enkel biologische landbouw)

Vervolgopleidingen

Elke fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vervolgopleidingen bijwonen. Deze opleidingen hebben als doel de kennis over gewasbescherming te verruimen en de fytolicentiehouders op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe praktijken.

Het aantal vormingsactiviteiten dat u moet volgen is afhankelijk van de licentie die u heeft. Hieronder vindt u een overzicht hoeveel vervolgopleidingen per type fytolicentie u minimaal moet volgen.

Overzicht vervolgopleidingen per fytolicentie
Type Benaming fytolicentie Minimum aantal te volgen activiteiten
NP Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik 2
P1 Assistent professioneel gebruik 3
P2 Professioneel gebruik 4
P3 Distributie/Voorlichting 6
Ps Specifiek professioneel gebruik 2

Actueel overzicht van alle vervolgopleidingen in Vlaanderen

Vervolgopleidingen fytolicentie Vlaanderen
Titel Datum Waar Contactgegevens organisator
IPM-Kevers en snavelinsecten 14/05/2024
19u30-21u30
webinar Pcfruit
www.pcfruit.be/nl
pcfruit@pcfruit.be 
011 69 70 80
EHBO en preventie vergiftiging via gewasbeschermingsmiddelen 15/05/2024
9u30-11u30
webinar NAC vzw 
www.nacvzw.be 
info@nacvzw.be  
051 26 08 30
Gewasbescherming anno 2030 16/05/2024
20u-22u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Indeling van gewasbeschermingsmiddelen 21/05/2024
20u-22u
webinar NAC vzw 
www.nacvzw.be 
info@nacvzw.be  
051 26 08 30
Verantwoord omgaan met GBM 22/05/2024
20u-22u
webinar NAC vzw 
www.nacvzw.be 
info@nacvzw.be  
051 26 08 30
EHBO en preventie vergiftiging via gewasbeschermingsmiddelen 28/05/2024
19u-21u
webinar NAC vzw 
www.nacvzw.be 
info@nacvzw.be  
051 26 08 30
Gewasbeschermingsmiddelen en hun indeling binnen de fytofarmacie 28/05/2024
20u-22u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Woekerplanten: doornappel, knolcyperus, jacobskruiskruid, japanse duizendknoop, reuzenberenklauw 29/05/2024
19u-21u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
EHBO - wat bij vergiftiging? 31/05/2024
10u-12u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Ziekten en plagen in de wijnbouw 03/06/2024
20u-22u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Veldverkenning: herkennen van ziekten, plagen en onkruiden in de praktijk 06/06/2024
19u-22u
PCLT
Zuidstraat 25
Roeselare
PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Gebruik van fotoherkenningsapps in het veld. Onkruiden systematiek en herkennen in de praktijk. 11/06/2024
14u-17u
De Vranckaertshoeve Stoofstraat 1
Wortegem-Petegem
PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
EHBO - wat bij vergiftiging? 14/06/2024
9u-12u
De Veldesdoornhoeve
Egemsesteenweg 95
Tielt
PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Veldverkenning: herkennen van ziekten, plagen en onkruiden in de praktijk 17/06/2024
19u-22u
De Kleine Boerderij
Ossenweg 1
Merskplas
PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
EHBO - wat bij vergiftiging? 18/06/2024
20u-22u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Veldverkenning: herkennen van ziekten, plagen en onkruiden in de praktijk 24/06/2024
19u-20u
PCS
Schaessestraat 18
Destelbergen
PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84
Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen: registratie, toxiciteit, pbm's, selectieve middelen 27/06/2024
20u-22u
webinar PCLT vzw
www.PCLT.be
 info@pclt.be
051 24 58 84

Basisopleidingen

U beschikt niet over een dergelijk diploma of getuigschrift? Dan moet u een basisopleiding volgen bij een erkend vormingscentrum.

Hieronder vindt u de gegevens van de vormingscentra die basisopleidingen aanbieden:

Overzicht vormingscentra basisopleidingen fytolicentie
Naam Website Telefoonnummer
Agrocampus www.agrocampus.be 016 28 61 10
NAC www.nacvzw.be 051 26 08 30
PCLT www.pclt.be 051 24 58 84
Landwijzer www.landwijzer.be 0489 27 66 79
(enkel biologische landbouw)
Delen: