Rassenlijsten

Inschrijving van een ras op de Nationale of de Gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen laat toe van het ras te vermeerderen en te verhandelen in België.

Inschrijving van een ras op de Gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen laat toe van het ras te vermeerderen en te verhandelen in de EU-lidstaten.

Om ingeschreven te worden op de Nationale rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen dient het ras, na aanmelding in één van de Gewesten, met succes de nodige officiële onderzoeken te hebben doorlopen betreffende: Naamgeving en Onderscheidbaarheid, Homogeniteit en Bestendigheid (OHB); voor de landbouwgewassen, inclusief de industriële cichorei, komt daar bovenop het officiële onderzoek betreffende Cultuur en GebruiksWaarde (CGW).

Om ingeschreven te worden op de Gemeenschappelijke rassenlijst (website, nieuw venster) dient het ras ingeschreven te zijn in één van de EU-lidstaten; de Gemeenschappelijke rassenlijsten zijn bijgevolg de samenvoegingen van de EU-lidstaten rassenlijsten.

Contact

De bovenstaande formulieren mogen eveneens teruggestuurd worden naar dit adres.

Voor vragen over de rassencatalogus kan u steeds terecht bij:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be