Gecertificeerde pootaardappelen

Op deze pagina:

De keurings- en certificeringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

Bekijk onze werking naar het filmpje over het keuringsproces op ons YouTube-kanaal: Pootgoed certificeren

Toegang tot het e-loket

U moet de teelten die voor keuring worden aangeboden, via het e-loket indienen voor de vastgelegde datum opgegeven in het ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. 

De elektronische aangifte verloopt in 3 fasen:

Na de keuringen te velde moet u de oogst van de bruto pootaardappelen registreren:

Handleiding 'Hoe een registratie-oogstdossier binnen de reglementering poot- en plantgoed indienen'

Als u een stam in stand houdt, moet u dit ook opgeven

Handleiding 'Hoe een instandhoudingsmelding binnen de reglementering pootaardappelen indienen'

Wetgeving

Europese regelgeving

  • Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen.

De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via EUR-Lex (stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de richtlijn).

Vlaamse regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten.
  • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. 

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via het Belgisch Staatsblad of via de Vlaamse Codex. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen, aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Statistieken

De statistieken over de certificering van aardappelpootgoed in Vlaanderen zijn weergegeven per teelt- of campagnejaar. Een teeltjaar is het jaar waarin de percelen bij ons ter keuring aangegeven worden. Een campagnejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is het jaar waarin de oogst van de percelen gecertificeerd wordt. Bv. de gecertificeerde hoeveelheden van campagnejaar 2006 (van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007) zijn afkomstig van de percelen ingeschreven in teeltjaar 2006.

Van zodra er (meer) gegevens van het huidige teelt- of campagnejaar beschikbaar zijn, worden de statistieken geactualiseerd en aangevuld.

Delen: