Loontriage: triëren van hoevezaaizaden van granen en peulvruchten

Op deze pagina:

De Vlaamse overheid heeft een kader gecreëerd dat het triëren van hoevezaaizaden van granen en peulvruchten voor derden (loontriage) mogelijk maakt en dat alle garanties biedt aan de sector (landbouwer, kweker en mandataris). Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij verleent erkenningen aan de loontrieerders, doet regelmatig controle op de erkenningsvoorwaarden en ziet er daarenboven op toe dat deze activiteit niet leidt tot frauduleuze handel in zaaizaden.

Lijst erkende loontrieerders

Lijst van de loontrieerders erkend tot 30 juni 2024 (B.S. 9/08/2019)
De erkenning wordt verleend aan de loontrieerder voor een welbepaalde installatie en voor een termijn van ten hoogste vijf jaar. De erkenning kan vernieuwd worden. De lijst van de erkende loontrieerders wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Formulieren

Deze formulieren mogen eveneens teruggestuurd worden naar het contactadres, zie onderaan deze pagina.

Mededeling

Verplichtingen bij loontriage van hoevezaden
Met deze mededeling wil het Agentschap Landbouw en Zeevisserij als bevoegde entiteit de loontrieerders informeren over de verplichtingen en regels die gerespecteerd moeten worden bij de loontriage van hoevezaden en ervoor zorgen dat de loontriage op een uniforme wijze kan verlopen zodat er alle garanties zijn dat landbouwers het zaad van eigen oogst terugkrijgen. In het document worden de modaliteiten behandeld inzake de erkenningsaanvraag, de erkenningsvoorwaarden, de te betalen retributies, de te volgen procedure, het gebruik van de begeleidende documenten, het nemen en de etikettering van zaadmonsters en de controles op de wetgeving door het agentschap.

Wetgeving

Europese regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Vlaamse regelgeving raadplegen.

Delen: