Preventieve gezondheidszorg met het oog op verminderd gebruik van geneesmiddelen

Het verder reduceren van het geneesmiddelengebruik bij landbouwhuisdieren blijft een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Door middel van sensibilisering en bewustmaking van de veehouders willen we de veeteeltsector ondersteunen in een verdere daling van het antibioticagebruik én het gebruik van geneesmiddelen in het algemeen. Een geïntegreerde aanpak van preventieve maatregelen die kaderen in preventieve gezondheidszorg, speelt hierin een belangrijke rol.

Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn: de aandacht voor bioveiligheid, monitoring, het correcte gebruik van biociden, een geoptimaliseerde huisvesting, een verbeterde hygiëne, een doeltreffend vaccinatieschema,… en dit alles ter preventie en vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen die in een later stadium behandeld zouden moeten worden met geneesmiddelen.

Daarnaast is het belangrijk om deze preventieve gezondheidszorg te koppelen aan een haalbare en rendabele bedrijfsvoering om de positieve bedrijfseconomische gevolgen van een daling van het geneesmiddelengebruik aan te tonen.

De projecten demonstreren manieren van bedrijfsvoering die, door middel van een geïntegreerde aanpak, gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of tijdig detecteren, om zo het geneesmiddelengebruik bij landbouwhuisdieren te reduceren.

Geselecteerde projecten

Delen: