Zuinig omspringen met water en water besparen in de melkveehouderij

Op deze pagina:

Hoe begin ik er aan?

Een wateraudit geeft u als veehouder inzicht in de waterstromen en het toont de alternatieve mogelijkheden.

In de rubriek 'Hergebruik van water in uw eigen bedrijf' leest u de toelichting van een techniek voor de beperking van het watergebruik tegenover de klassieke reiniging.

Hoe kan ik water besparen?

Drinkwater vormt de belangrijkste watervraag in de melkveesector. Water is immers de grootste component van melk. Er kan dus niet op drinkwater voor het melkvee bezuinigd worden. Het drinkwater moet naar believen beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Een regelmatige controle en reiniging van de drinkinstallatie is dus nodig. Uit een vlotterbak of sneldrinker nemen de koeien vlot water op. De drinkbakken kunnen regelmatig gereinigd worden en bij een sneldrinker gaan hierbij slechts enkele liters water verloren.

Foto van een sneldrinker:

Foto van een sneldrinker

De tweede belangrijkste watervraag is voor de reiniging van de melkinstallatie. Op dit niveau zijn er mogelijkheden tot hergebruik van water, wat meteen een besparing geeft op het totale watergebruik van uw bedrijf (zie rubriek “Hergebruik van water in uw eigen bedrijf”).

De verschillende stappen in de reinigingscyclus van een melkinstallatie

Om de techniek voor het hergebruik van water beter te begrijpen staan hieronder eerst de stappen in de reiniging van de melkinstallatie.

Er zijn eigenlijk 3 spoelbeurten:

  • voorspoeling

    De voorspoeling verwijdert de aanwezige melkresten. Hierbij wordt zuiver lauw water (35-40°C) gebruikt.

  • hoofdspoeling

    Tijdens de hoofdspoeling worden de leidingen volledig zuiver gemaakt. Dit gebeurt met heet water (> 70 °C) dat gerecirculeerd wordt en waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd.

  • naspoeling

    Met zuiver koud water worden de resterende reinigingsmiddelen verwijderd.

De regels en aanbevelingen voor het gebruik van water en chemicaliën zijn in de praktijk zo opgesteld dat een veilige melkwinning gegarandeerd is. Om een optimale reiniging te bekomen en het waterverbruik minimaal te houden, is de afstelling van de melkmachine van cruciaal belang.

Hoe dikwijls moet ik de stallen en de melkstal reinigen?

Stallen

De meeste rundveestallen worden één keer per jaar zeer grondig gereinigd. Dit schoonspuiten kost tijd en water. Door de stallen vooraf in te weken is er minder water nodig bij het uitspuiten. De vervuiling zit minder vast en is gemakkelijker weg te spoelen. Inweken met een (schuimend) inweekmiddel werkt nog efficiënter dan inweken met enkel water.

Melkstal

De melkstal wordt twee keer per dag gebruikt en ook twee keer per dag gereinigd. Dit vormt dus een belangrijke watervraag op jaarbasis. Het vochtig maken van de vloer van de melkstal bij het begin van een melkbeurt voorkomt het aankleven van mest en vuil. Uiteindelijk levert dit een waterbesparing op.  

Delen: