Bestrijding Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Europa voorkomt. Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. Een trucje om ze te herkennen: denk aan een muntstuk van 1 euro. Hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk.

In België komen twee hoornaarsoorten voor:

  • de Aziatische hoornaar en
  • de Europese hoornaar.

Enkel de Aziatische hoornaar is een bedreiging voor onze honingbijen. De Europese hoornaar is een inheemse soort en vormt geen bedreiging voor de honingbij.

Hoe de Aziatische en de Europese hoornaar onderscheiden?

Foto van klein naar groot: Honingbij - Duitse wesp - 1 euro muntstuk - Aziatische hoornaar - Europese hoornaar

Kijk vooral naar het kleurenpalet. Het achterlijf van de Europese hoornaar is overwegend geel, terwijl de Aziatische hoornaar één gele band heeft. De pootjes van de Europese hoornaar zijn roodbruin, terwijl de pootjes van een Aziatische hoornaar zwart zijn en opvallende gele uiteinden hebben. Het borststuk is bij de Aziatische hoornaar volledig zwart gekleurd.

Wat te doen?

Bent u zeker dat u met een Aziatische hoornaar te maken hebt, meld dit dan op de website www.waarnemingen.be of www.vespawatch.be.

Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. Laat dit dus over aan professionelen. De soort kan zeer agressief uit de hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt. Maar onderneem zeker actie!

Meld ook embryonesten

In het voorjaar vindt u de zogenaamde embryonesten of primaire nesten, deze worden gebouwd door één koningin en bevinden zich vaak laag bij de grond. Ook hier kan u dit best al melden via de website www.vespawatch.be.

Bestrijding ook in strategisch plan bijen

De bestrijding van de Aziatische hoornaar komt ook aan bod in het Strategisch Plan Bijenteelt dat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij onlangs heeft opgemaakt voor de periode van 2023 tot 2027. De opdracht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij rond de Aziatische hoornaar focust zich daarbij op de imkerij.

Het agentschap zal in het kader van het Strategische Plan Bijenteelt inzetten op de opleiding van professionele verdelgers. We gaan ook projecten financieren die focussen op de bescherming van de bijenkasten en bijenstanden: monitoring, tracking onderzoek met bv. zendertjes, fysieke kastbescherming, selectieve vangvallen,… Tot slot zullen we ook de kennis over de Aziatische hoornaar bij de imkers vergroten. We werken daarvoor samen met het Praktijkcentrum Bijen.

Delen: