Praktijkcentrum Bijen

Aanspreekpunt voor praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de bijensector en imkerij.

Aanspreekpunt voor praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de bijensector en imkerij.

Begin 2007 ondertekenden verschillende instituten de intentieverklaring voor de opstart van een aantal praktijkcentra in de dierlijke productie waaronder het Praktijkcentrum Bijen. De bedoeling was een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de dierlijke sector.

Dit resulteerde in gezamenlijke studiedagen en demonstratieprojecten.

Binnen het Praktijkcentrum leggen werkgroepen zich toe op verschillende thema’s. De meest actieve werkgroep is:

Werkgroep Strategisch Plan Bijenteelt (SPB)

Deze werkgroep staat in voor het toezicht op de uitvoering van het Strategisch Plan Bijenteelt binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB 2023-2027.

In het kader van deze opdracht dient deze werkgroep haar focus te leggen op de thema’s die binnen dit SPB behandeld worden.

Partners die binnen PC Bijen zetelen in de werkgroep ‘Strategisch Plan Bijenteelt’ (SPB):

Experts en stakeholders buiten de werkgroep ‘Strategisch plan Bijenteelt’ (SPB)

Bij uitbreiding kunnen actuele thema’s die niet tot het werkveld van SPB behoren behandeld worden binnen PC Bijen. Binnen dit PC bestaat de mogelijkheid om te werken rond thema’s buiten SPB met bijen-experts, stakeholders imkerij,… Binnen PC Bijen is de vrijheid om mensen rond de tafel uit te nodigen zeer groot.

Partners die binnen PC Bijen zetelen buiten de werkgroep ‘Strategisch Plan Bijenteelt’ (SPB):

Delen: