Praktijkcentrum Bijen

Aanspreekpunt voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de bijensector en imkerij.

Begin 2007 ondertekenden verschillende instituten de intentieverklaring voor de opstart van een aantal praktijkcentra in de dierlijke productie waaronder het Prakijkcentrum Bijen. De bedoeling was een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de dierlijke sector.

Dit resulteerde in gezamenlijke studiedagen en demonstratieprojecten.

Partners van het Praktijkcentrum Bijen

Partners die ook zetelen in het Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP TZC)

Honeybee Valley, Krijgslaan 281 Gebouw S33, 9000 Gent

Katholieke Universiteit Leuven

Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt (VVCB) vzw

Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw (KonVIB)

Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB) - Werkgroep Bijengezondheid

Vlaams Bijeninstituut vzw (VBI), info@vbi.vlaanderen

Departement Landbouw en Visserij

Experts en stakeholders buiten het TZC VBP

Werkgroep Natuurlijk Imkeren

Zwarte Bij

Landwijzer

Federaal Imkerverbond (FIV)

Vlaams Nederlandse Imkerfederatie (VNIF)

Arista Bee

Vereniging van dierenartsen (Veda)

Departement Omgeving

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)

Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Katholieke Hogeschool Vives

Kader: link van het Praktijkcentrum met het Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma

Het Toezichtscomité (TZC) staat in voor het toezicht op de uitvoering van de opeenvolgende driejaarlijkse Vlaams Bijenteeltprogramma’s (VBP). In het kader van deze opdracht dient het TZC dan ook haar focus te leggen op de thema’s die binnen dit VBP behandeld worden. Bij uitbreiding kunnen actuele thema’s die niet tot het werkveld van VBP behoren behandeld worden binnen PC Bijen. Binnen dit PC bestaat de mogelijkheid om te werken rond thema’s buiten VBP met bijen-experts, stakeholders imkerij,… Binnen PC Bijen is de vrijheid om mensen rond de tafel uit te nodigen zeer groot.

Delen: