Fokkerij paarden

Op deze pagina:

Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels erkent de Vlaamse overheid op het niveau van de fokkerij een vereniging die coördinerende taken opneemt en fokkersverenigingen.

Paardenpunt Vlaanderen vzw (PPV) is erkend als coördinerende vereniging. PPV wordt belast met de volgende opdrachten:

  • De organisatie van de identificatie van veulens bij de merrie
  • De coördinatie van de samenwerking tussen de fokkersverenigingen
  • De bevordering van de fokkerij van paarden en ezels
  • De uitvoering van opdrachten in het kader van de Europese richtlijn over de voorwaarden tot deelname aan wedstrijden
  • De verdeling van fondsen voor het behoud van het genetisch patrimonium en voor de aanmoediging en verbetering van de fokkerij van paarden en ezels

Daarnaast zijn er 23 erkende fokkersverenigingen belast met de volgende opdrachten:

  • Het bijhouden van de stamboeken en het afleveren van zoötechnische certificaten van paarden of ezels van één of meer rassen
  • Het verzamelen en interpreteren van de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen.

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Besluit van de secretaris-generaal van 28 januari 2020 tot omzetting van de erkenningen verleend conform artikel 3 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.

Meer informatie over de Wetgeving.

Erkende organisaties

Erkende coördinerende vereniging paarden en ezels

PAARDENPUNT VLAANDEREN (PPV)

Voorzitter: Frank Gasthuys

DVM, PhD, Dipl ECVAA

Dean Faculty of Veterinary Medicine

University Ghent, Belgium

Tel. 09 26 47 618

frank.Gasthuys@UGent.be

Directeur/Secretaris: Carine Luys

Ambachtenlaan 23/2b

3001 Heverlee (B)

Tel. 016 44 20 00 - GSM 0486 90 49 73

carine@paarden.vlaanderen

www.paarden.vlaanderen

Erkende stamboekverenigingen paarden en ezels

Delen: