Veetournee 2018

De gevaren van mest- en silogassen, Jetty Middelkoop (adviseur gevaarlijke stoffen, brandweer Amsterdam)
Jaarlijks gebeuren er ongevallen met mest- of silogassen op bedrijven, waarbij personen ernstig gewond raken of zelfs overlijden. Jetty Middelkoop legt de vinger op de wonde en geeft concrete tips voor veehouders. Bekijk het filmpje over mestgassen. 

KRATOS: Raad op maat, Maxime Bolle (Departement Landbouw en Visserij)
Dankzij deze PDPO III-maatregel kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen over meerdere onderwerpen, verdeeld in 14 adviesmodules. Meer informatie op Subsidies/Bedrijfssubsidies/KRATOS

Bedrijfsstrategieën - tool: Maak onderbouwde keuzes op je bedrijf met tool Routeplanner Melkvee / Ilse Louwagie, Inagro rund 
Zie artikel Naar het optimale bedrijfssaldo voor de melkveehouder

Bedrijfsstrategieën - bio: Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf / Sander Van Haver, Innovatiesteunpunt rund 
Zie artikel Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf (2018)

 Bioveiligheid: Maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden / Charlotte Brossé, DGZ rund 
Zie artikel Bioveiligheid: maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden

Biociden - Welke producten en welke procedure moet u als veehouder volgen / Belle-Rosa Khoung en Kristof Claes, FOD volksgezondheid rund varken
Zie artikel Biociden: Welke producten en welke procedure moet u als veehouder volgen?

Dierengezondheid - Antibioticareductie: Goed voor gezondheid en portemonnee / Jeroen Dewulf, AMCRA varken
Zie artikel Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren - problemen en oplossingen.

 

Zie ook:

Delen: