Karkasclassificatie runderen

Ook interessant: 

  • Karkasfokwaarden (2019): de richting die je met de fokkerij op een vleesveebedrijf uitgaat, wordt bepaald door het fokdoel van het bedrijf. Aan dat bepalen van een fokdoel gaan een aantal stappen vooraf. Zo is er eerst de kijk op de markt en de bijhorende vraag die de producent hierbij moet stellen: wat wilt je klant, wat wilt de maatschappij? Door een antwoord op deze vraag te formuleren kan je een visie of ambitie bepalen. Die ambitie vertaal je vervolgens in een concreet doel voor de fokkerij op een bedrijf, een fokdoel. Samengevat welk dier heb je nodig om de ambitie na te streven.
Delen: