Voeding runderen

Rantsoentool voor melkvee en voor rundvee

Rantsoenberekening heeft als doel een rantsoen samen te stellen in functie van de behoeften van de dieren. Dit is belangrijk voor een optimale productie, een goede dierengezondheid en vruchtbaarheid bij de rundveestapel te bekomen.

Het ILVO en het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ontwikkelden een rantsoentool voor melkvee en vleesvee:

Het gebruik van de tool komt aan bod tijdens de jaarlijkse opleiding “rundveevoeding”. De opleidingen worden georganiseerd in de winterperiode. Zodra de data vastgelegd zijn, kunt u ze vinden in de Agenda | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). U kunt zich ook op de wachtlijst plaatsen door een mail te sturen naar sectoradvies@lv.vlaanderen.be.

Recente informatie

Het wetenschappelijk onderzoek over rundveevoeding blijft actueel. Het onderzoek richt zich meer op de impact van runderen op het milieu en het klimaat door het toenemend belang van deze thema’s in de maatschappij. Er is ook een groeiende druk van de publieke opinie op de import van overzeese veevoeders. Het onderzoek zet daarom ook in op de voedingswaarde van lokale eiwitgewassen en bijproducten uit de verwerkende nijverheid.

Basisinformatie voeding melkvee

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50 % van de totale kostprijs van melk. Een oordeelkundige voeding verdient dus grote aandacht. Lage voederkosten per eenheid melk kunnen slechts gerealiseerd worden als de voeding aangepast is aan de behoeften van het dier.

De brochure reikt kennis aan over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding: de behoeften van het dier, de opneembaarheid van de voederbestanddelen, de samenstelling van voedermiddelen en het opmaken van rantsoenen.

Basisinformatie voeding vleesvee

Deze brochure brengt de belangrijkste aandachtspunten bij voeding van vleesvee samen. In het eerste hoofdstuk wordt de werking van het magencomplex van het rund beschreven. In de volgende vier hoofdstukken wordt de voeding per diercategorie besproken. Het zesde hoofdstuk geeft uitleg bij de verschillende parameters die de voederwaarde en de samenstelling van een voedermiddel bepalen en beschrijft enkele veel voorkomende voedermiddelen in de vleesveehouderij. Het laatste hoofdstuk gaat tenslotte dieper in op de graslanduitbating op vleesveebedrijven.

Voor algemeen technisch advies, beleidsadvies en/of voorlichting kan u contact opnemen met:

Melkvee/vleesvee

Melkvee/vleesvee

Voedergewassen

Delen: