Brede weersverzekering

Ga naar de pagina 'Brede weersverzekering', te vinden in de menubalk links:

Menu brede weersverzekering

Als u subsidie voor brede weersverzekering wenst aan te vragen, vinkt u bovenaan de verklaring aan.

Opgelet: Enkel mogelijk tot 30 april 2021

Verklaring brede weersverzekering

Na het aanvinken van de verklaring, zal onder de verklaring een invulveld verschijnen waar de verzekeraar moet ingevuld worden. Kies de juiste verzekeraar uit het dropdownlijstje.

dropdown verzekeraars

Als de landbouwer vorig jaar al een brede weersverzekering had afgesloten, wordt onder het invulveld ter info ook getoond bij welke verzekeraar dat was.

info verzekeraar vorig jaar

De opgegeven verzekeraar is niet meer te wijzigen na 30 april.

Onderaan de pagina wordt ter info een samenvatting weergegeven van de teelten en oppervlaktes die mogelijk kunnen verzekerd worden.

Percelen die permanent overkapt zijn (SER, SGM, LOO) worden niet meegeteld omdat alleen openluchtteelten in aanmerking komen voor brede weersverzekering. Ook bepaalde teeltcodes (zoals stallen en gebouwen, poelen, houtkanten, bebossing, braak,…) stromen niet door. Daarnaast worden ook de oppervlaktes van percelen die volgens de aangifte al zeker niet in gebruik zijn tijdens de gebruiksperiode (bvb. hoofdteelt op G-perceel) niet meegeteld.

Deze samenvatting is louter een indicatie en niet bindend. De oppervlaktes zijn gebaseerd op wat gekend is op het moment van indienen van de verzamelaanvraag. O.a. door perceelswissels en/of grafische overlappingen kunnen de werkelijke oppervlaktes lager zijn.

Er hoeven geen percelen of teelten aangevinkt te worden.

samenvatting brede weersverzekering

Delen: