Opgave soorten met verplicht plantenpaspoort

Op deze pagina:

Op deze pagina moet u de soorten/geslachten opgeven die zich in 2023 op uw bedrijf bevinden op basis van de Europese bindende regeling over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031). Dit moet u doen voor elke vestigingseenheid. Wenst u inhoudelijke informatie over het plantenpaspoort, dan kan u terecht bij de lokale controle-eenheden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Welke teeltcodes?

De teeltcodes waarvoor een soort of geslacht opgegeven moet worden, zijn opgenomen in de Fiche over paspoortplichtige soorten: zie Perceelsaangifte - Paspoortplichtige planten.

Voor sommige teeltcodes moet u verplicht een soort ingeven, andere teeltcodes zijn al specifiek genoeg. Daarvoor moet geen extra registratie gebeuren in het scherm Paspoortplichtige planten.

De teeltcodes waar geen soorten voor geregistreerd moeten worden:

Teeltcodes waar geen soorten voor geregistreerd moeten worden
Teeltcode Omschrijving
9547 Potchrysanten
9570 Azalea
9576 Snijbloemen - rozen
9582 Rozelaars
902 Aardappelen - Pootgoed

Hoe voegt u soorten of geslachten toe?

Klik op "plus" om een nieuwe lijn aan te maken waar u een soort kan kiezen uit de dropdown. Als u typt worden de soorten voorgesteld die nog mogelijk zijn volgens wat u al ingaf.

Tip: druk na het invullen van een soort op de entertoets om een volgende lijn in te geven. Dan hoeft u niet telkens op '+' te klikken.

Tip: sla af en toe uw wijzigingen op door op de "opslaan-knop"  te klikken.

Soort komt niet voor in de dropdown van de kolom 'soort'

Alle soorten waarvoor het scherm paspoortplichtige planten ingevuld moet worden, zouden in de dropdown moeten voorkomen. Komt de soort of geslacht toch niet voor in de dropdownlijst, dan meldt u dit aan uw buitendienst.

Verwijderen van soorten

Hebt u zich vergist of bent u vertrokken van een kopie van de voorgaande campagne waar soorten in staan die u niet meer heeft, dan kan u lijnen uit de lijst verwijderen door op de prullenbak te klikken.

Vestigingseenheid invullen

Heeft u één vestigingseenheidsnummer en is dit gekend bij het FAVV, dan zal dit nummer automatisch ingevuld worden in de tabel.

Heeft u meer dan één vestigingseenheid en deze zijn gekend bij het FAVV, dan zal er in de kolom Vestigingseenheid een dropdown beschikbaar zijn met uw vestigingseenheidsnummers.

Als het vestigingsnummer nog niet gekend is bij het FAVV, is het in dit scherm ook niet beschikbaar. U kan dit dan zelf invullen in de kolom Vestigingseenheid.

Tip: U kan een vestigingsnummer één maal invullen en vervolgens kopiëren en plakken over alle lijnen in de tabel waar er soorten opgegeven zijn.  U klikt hiervoor rechts in het te kopiëren veld en klikt op ‘kopiëren’. Vervolgens selecteert u alle lege velden waar de waarde moet komen door een linkermuisklik aan te houden en te slepen over alle velden. Vervolgens toetst u de toetsen ‘Ctrl’ en ‘V’ tegelijk in om de gekopieerde waarde in alle geselecteerde velden te plakken.

RNQP (Regulated non-quarantine pathogens)

Als in de kolom RNQP ‘ja’ staat, betekent dit dat de soort plantenpaspoortplichtig is voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP). 

RNQP organismen zijn organismen die niet beschouwd worden als een bedreiging voor de volksgezondheid of het milieu en die daarom niet onder quarantaine-beperkingen vallen. Het is belangrijk om deze organismen te identificeren en te reguleren om te voorkomen dat ze uit de hand lopen en onaanvaardbare economische schade aanrichten.
 

Jaarlijks opnieuw de lijst invullen?

Ieder jaar kan de lijst van de voorgaande campagne gekopieerd worden zodat u niet telkens opnieuw alle soorten of geslachten van paspoortplichtige planten moet invullen. Klik hiervoor op de knop ‘Planten vorig jaar kopiëren’.

Soorten die niet voorkomen op uw bedrijf, verwijdert u met het vuilbakicoon vuilbak icoon , nieuwe soorten voegt u toe met het plus-icoon plus-teken .

Hulpmiddelen bij het invullen

Als u een groot aantal lijnen moet toevoegen, kan u gebruik maken van de kopieer en plak functionaliteiten van de tabel op deze pagina.

Hebt u de lijst in Excel of Word staan, dan kan u deze plakken in de tabel. Er moeten wel eerst voldoende lege lijnen aangemaakt worden met het plus-icoon plus-teken . Vervolgens selecteert u alle cellen in de kolom ‘Soorten’ en plakt u de waarden uit uw eigen lijst met ‘Ctrl+V’.

Let op: enkel als de soorten exact overeen komen met de soorten uit de dropdown, zal dit lukken. Bij onbekende soorten zal betreffende cel in de tabel leeg blijven.

Hebt u veel dezelfde soorten op verschillende vestigingseenheden? Dan kan u de soorten per vestigingseenheid kopiëren en opnieuw toevoegen. U kiest eenmaal een ander vestigingsnummer en kopieert en plakt deze waarde over de resterende blanco cellen. Vergeet niet voor u plakt voldoende lege lijnen aan te maken met het plus-icoon plus-teken  .

Overige iconen

Door een klik op het icoon Export naar Excel icoon kan u de lijst exporteren naar Excel.

Heeft u een filter op de lijst gezet en wenst u deze uit te zetten, dan kan dit met een klik op het icoon Filter wissen icoon.

laatste wijziging ongedaanom uw laatste wijzigingen ongedaan te maken. Opgelet: u kan deze actie niet ongedaan maken.

Instellingen initialiseren icoon om de instellingen op de pagina te herstellen

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: