Handel in plantaardig teeltmateriaal

Wij zorgen ervoor dat het plantaardig teeltmateriaal dat in de handel wordt aangeboden, van hoogwaardige kwaliteit is. Hierbij leggen we de nadruk op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties voor (gecertificeerd) plantaardig teeltmateriaal en op de controle van de bedrijven die het teeltmateriaal op de markt brengen. Tijdens de controles gaan we na of zij de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties bieden en respecteren.

Wij voeren de keurings- en certificeringswerkzaamheden uit, zoals voorgeschreven in de Europese en Vlaamse regelgeving voor de diverse soortgroepen van plantaardig teeltmateriaal.

Onze keurings- en certificeringswerkzaamheden bieden de gebruiker van het teeltmateriaal de volgende garanties:

  • het materiaal is geproduceerd in dergelijke omstandigheden dat er vrijwel geen of een minimaal risico bestaat voor mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid),
  • het materiaal voldoet aan minimale kwaliteitsnormen.

 

Soorten plantaardig teeltmateriaal

Registratie en toegang tot het e-loket

Indien u plantaardig teeltmateriaal wenst te produceren en/of in de handel te brengen, moet u bij het departement geregistreerd en, indien van toepassing, ook erkend zijn. Dit kan u met onderstaande formulieren voor:

Op basis van de activiteiten die u aanvinkt in het formulier zal u toegang krijgen tot het e-loket.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: