Hop: certificering van hop en hopproducten

Op deze pagina:

Enkel erkende hopbereiders die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Europese en Vlaamse regelgeving, kunnen gecertificeerde hop en hopproducten in de handel brengen. Bij het in de handel brengen moeten de hop en hopproducten beantwoorden aan de Europese en Vlaamse minimumeisen.

Aanvraag erkenning

U kan een erkenning bij aanvragen via het formulier 'Aanvraagformulier voor een vestiging met activiteiten in de productie en/of handel van hop' dat u vindt bij Handel in plantaardig teeltmateriaal | Registratie en toegang e-loket.

Wetgeving

Europese regelgeving

  • Verordening nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten
  • Verordening (EG) nr. 1295/2008 van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de invoer van hop uit derde landen

U kan de geconsolideerde tekst van de Europese regelgeving opzoeken via EUR-Lex (stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de richtlijn). 

Vlaamse regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten (Belgisch Staatsblad 24/12/2010).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten.

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via het Belgisch Staatsblad of via de Vlaamse Codex. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen, aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Delen: