Granen

Meer info

Artikel

Graanvergaderingen najaar 2023 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)  met de thema's wintergerst najaar 2023, wintertarwe najaar 2023, zonnebloemteelt en groenbedekkers.

Contact

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

 

  • Marktinfo graansector

    Marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector: 

    • EU Crops Market Observatory
      De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de graansector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Delen: