Toegankelijkheidsverklaring

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij streeft ernaar op deze website alle informatie, webpagina's, downloadbare documenten en filmpjes voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

Deze website voldoet aan de EU-richtlijn (2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad), het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de normen voor webtoegankelijkheid WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) versie 2.1 volgens de criteria op niveau A en AA.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij: www.vlaanderen.be/landbouw (namelijk https://lv.vlaanderen.be/nl en alle onderliggende webpagina's).

Nalevingsstatus

Deze website behaalt een score van 100% op vlak van webtoegankelijkheid, laatst gemeten met de tool 'Lighthouse' op 6 oktober 2022.

Logo van AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

De inhoud op de vorige versie van deze website werd gescreend door de organisatie 'AnySurfer'. De laatste controle werd afgerond op 21 januari 2021, waarbij het toegankelijkheidsniveau van WCAG 2.1 AA op alle criteria's bevestigd werd. Meer informatie op de AnySurfer-statuspagina van deze website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Downloadbare PDF-documenten gepubliceerd na 23 september 2018: 91% zijn voorzien van tags (status op 13 juli 2020).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd oorspronkelijk opgesteld op 24 februari 2020.

Voor de webtoegankelijkheid van de inhoud op deze website, de website zelf en de toegankelijkheidsverklaring werd beroep gedaan op enerzijds certificering door een derde onafhankelijk auditor (namelijk AnySurfer), en anderszijds zelfbeoordeling met tools voor screening van webtoegankelijkheid: Siteimprove, Lighthouse en Axe.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 6 oktober 2022.

Feedback en contactgegevens

Indien u toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.

Voor specifieke inhoudelijke informatie contacteert u best de dienst in kwestie, die op de meeste webpagina's onderaan staat.

Voor de toegankelijkheid van deze website, over deze toegankelijkheidsverklaring, opmerkingen over de website, of andere algemene problemen kan u rechtstreeks met ons contact opnemen. Stuur dan een bericht naar info@lv.vlaanderen.be (link opent in uw e-mail applicatie) en u krijgt zo snel mogelijk antwoord, of telefonisch via 02 214 48 48 (tijdens de kantooruren).

Via deze weg kan u het Agentschap Landbouw en Zeevisserij in kennis stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Handhavingsprocedure

U heeft contact opgenomen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? In dat geval kan u een klacht indienen.

Bijkomende informatie over de webtoegankelijkheid

 • U kan de letters op elke webpagina groter maken.
 • U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont u de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • Alle pagina's bevatten een zoekformulier.
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving. Zuiver decoratieve grafische elementen bevatten een lege beschrijving.
 • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg, links zijn onderlijnd of in vet weergegeven.
 • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.
 • Downloadbare documenten zoals PDF of Word openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven, ook met een icoontje.
 • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
 • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De website is bruikbaar zonder muis.

Toegankelijkheid e-loket

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij levert inspanningen om de toegankelijkheid van het e-loket Landbouw en Visserij voor iedereen maximaal toegankelijk te maken en voortdurend te verbeteren, volgens het bestuursdecreet en de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties (internationale norm webtoegankelijkheid WCAG 2.1, niveau AA).

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij streefde ernaar om het e-loket Landbouw en Visserij webtoegankelijk te maken tegen de wettelijke datum van 23 september 2020.

Volgende zaken zijn in orde en toegankelijk:

 • De pagina's van het e-loket zijn overzichtelijk gestructureerd. De pagina's zijn opgebouwd met de daarvoor voorziene html-elementen: koppen, paragrafen, lijsten ....
 • De tabellen zijn voorzien van alternatieve tekst die de inhoud van elke kolom beschrijft.
 • De downloadbare documenten zoals PDF of Word bijvoorbeeld openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven met een icoontje.
 • De PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt.
 • De letters op elke webpagina kunnen groter gemaakt worden.
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
 • De formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • Het kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De externe linkteksten openen in een nieuw venster, interne linkteksten niet.

Het grafische luik bij de verzamelaanvraag is niet webtoegankelijk. Het behandelen van percelen via de kaart (het splitsen, samenvoegen, nieuw intekenen van percelen, …) gebeurt met de muis en is niet webtoegankelijk.

Als u toch problemen ondervindt, biedt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de volgende alternatieven aan:

Voor specifieke inhoudelijke informatie contacteert u best de dienst in kwestie.

Delen: