Publicaties plattelandsontwikkeling

Op deze pagina:

Voorbereiding GLB post 2020

Rapport publieke bevragingen

Op donderdag 15 en donderdag 22 februari 2018 organiseerden het Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, twee publieke bevragingen. Deze gingen respectievelijk door in Rillaar en Waregem. We stonden stil bij de noden van de Vlaamse landbouw, het milieu gelinkt aan landbouw en het Vlaamse platteland.

Deze denkoefening kaderde in de voorbereiding van het nieuwe Europese plattelandsbeleid, dat in 2021 start. Omdat er nog geen Europees kader was, kon men tijdens die dagen vrijuit denken. In dit rapport leest u de weergave van deze uitgebreide brainstorm: Rapport publieke bevragingen

Verdere informatie over de voorbereiding van het nieuwe GLB leest u op: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

PDPO III

Programmadocument PDPO III

Partnerschapsakkoord

Evaluaties

Jaarverslagen

PDPO II

PDPO II 2007-2013   (2,8 MB, 29 apr 2008)

Voorpagina brochure PDPO

Deze brochure dateert van 2007. Ondertussen heeft het programma reeds een aantal wijzigingen ondergaan, zoals:

  • De ELFPO-bijdragen per lidstaat (p 7) zijn lichtjes toegenomen, gezien bijkomende budgetten ten gevolge van de Health Check en het Economisch Herstelplan.
  • De financiële gegevens (p 9 – 11) zijn gewijzigd omdat België nu 487.484.306 euro van het ELFPO ontvangt voor de periode 2007-2013. Voor Vlaanderen bedraagt de ELFPO-bijdrage 254.217.819 euro.
  • De steunpercentages voor de As 1-maatregel “Investeringen in landbouwbedrijven”  (p 17)  bedragen nu 18, 28 of 38% in plaats van 20, 30 of 40%.
  • Ook voor de As 3-maatregel “Investeringen met betrekking tot diversificatie van landbouwactiviteiten” (p 39) is de steunintensiteit aangepast. Alle investeringen die in aanmerking komen, genieten nu 28% steun, met uitzondering van zonneboilers en fotovoltaïsche zonnecellen die 8% steun krijgen. In As 2 wordt vanaf 2010 een nieuwe agromilieumaatregel toegevoegd: de introductie van de verwarringstechniek in de pitfruitteelt. De bedoeling is dat met deze maatregel het gebruik van pesticiden in de pitfruitteelt afneemt.
  • In As 2 komt vanaf 2011/2012 een nieuwe maatregel om agroforestry te bevorderen
  • In sommige maatregelen zijn een paar kleine wijzigingen in de voorwaarden opgetreden. Voor de meest recente voorwaarden, verwijzen we u verder naar de rubriek PDPO II-maatregelen.

Programmadocument PDPO II

Strategieplan

Bij het opstellen van het programmadocument werd tevens een strategieplan opgesteld voor België: Strategieplan (226 pagina's, 2 MB).

In oktober 2010 heeft België een eerste evaluatie van de nationale strategie ingediend bij de Europese Commissie: Strategisch Monitoringsverslag (132 pagina's, 1 MB).

Een tweede evaluatie van de nationale strategie volgde in oktober 2012: Strategisch Monitoringsverslag 2012 (3,0 MB, 15 januari 2013).

Ook in 2014 werd een strategisch monitoringsrapport opgemaakt: Strategisch Monitoringsrapport 2014

Jaarverslagen PDPO II

Jaarverslagen Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen:

Mid term evaluatie PDPO II

Ex post evaluatie PDPO II

PDPO I

Europese slagzin PDPOEuropese vlag

Delen: