Fokkerij paarden

Op deze pagina:

Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels erkent de Vlaamse overheid op het niveau van de fokkerij een coördinerend orgaan en fokkersverenigingen.

Paardenpunt Vlaanderen vzw (PPV) is erkend als coördinerend orgaan. PPV wordt belast met de volgende opdrachten:

  • De organisatie van de identificatie van veulens bij de merrie
  • De coördinatie van de samenwerking tussen de fokkersverenigingen
  • De bevordering van de fokkerij van paarden en ezels
  • De uitvoering van opdrachten in het kader van de Europese richtlijn over de voorwaarden tot deelname aan wedstrijden
  • De verdeling van fondsen voor het behoud van het genetisch patrimonium en voor de aanmoediging en verbetering van de fokkerij van paarden en ezels

Daarnaast zijn er 23 erkende fokkersverenigingen belast met de volgende opdrachten:

  • Het bijhouden van de stamboeken en het afleveren van oorsprongscertificaten van paarden of ezels van één of meer rassen
  • Het verzamelen en interpreteren van de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen.

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit  : Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Erkende organisaties

Erkende coördinerende vereniging paarden en ezels

PAARDENPUNT VLAANDEREN (PPV)

Voorzitter: Frank Gasthuys
DVM, PhD, Dipl ECVAA
Dean Faculty of Veterinary Medicine
University Ghent, Belgium
Tel. 09 26 47 618
frank.Gasthuys@UGent.be

Directeur/Secretaris: Carine Luys
Ambachtenlaan 23/2b
3001 Heverlee (B)
Tel. 016 44 20 00 - GSM 0486 90 49 73
carine@paarden.vlaanderen

website (nieuw venster): http://www.paarden.vlaanderen

Erkende stamboekverenigingen paarden en ezels

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Sarah Samyn | Tel. 09 276 28 42
sarah.samyn@lv.vlaanderen.be