Advies & publicaties schapen & geiten

Voor algemeen technisch advies, beleidsadvies en/of voorlichting kan u contact opnemen met:

Jan Eskens
Tel. 011 74 26 97
Gsm 0499 94 96 03
jan.eskens@lv.vlaanderen.be

Voor stallenbouw en dierenwelzijn:
Tom Van den Bogaert
T: 09 276 28 55
 tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be