Brede weersverzekering

Belangrijk: Ga eerst naar pagina 'percelen' om alle percelen aan te geven en teelten in te vullen. De ingevulde gegevens stromen door naar het scherm brede weersverzekering.

Ga naar de pagina 'Brede weersverzekering', te vinden in de menubalk links:

Menu brede weersverzekering

Als u subsidie voor brede weersverzekering wenst aan te vragen, vinkt u bovenaan de verklaring aan.

Verklaring brede weersverzekering

Vervolgens zal onderaan de pagina een tabel verschijnen met daarin de gegevens uit uw perceelsaangifte. Rechts van de tabel staat ook een kaart om de percelen gemakkelijk te herkennen en situeren. Als gewenst kan de kaart groter of kleiner gemaakt worden of helemaal verborgen.

In de tabel worden de percelen en aangegeven teelten uit uw verzamelaanvraag weergegeven. Als er meerdere, opeenvolgende teelten zijn aangegeven (voorteelt, hoofdteelt, nateelt, tweede nateelt), zullen deze een aparte rij krijgen in de tabel.

Tabel brede weersverzekering

In de tabel kan gefilterd worden, gelijkaardig aan de andere tabellen in de verzamelaanvraag. Bijvoorbeeld op teelttype (bvb. hoofdteelt, nateelt,…), teelt (bvb. aardappelen), hoofdbestemming,…

Verschijnt een bepaald(e) perceel/teelt die werd aangegeven toch niet in de tabel? Percelen die permanent overkapt zijn (SER, SGM, LOO) stromen niet door omdat alleen openluchtteelten in aanmerking komen voor de subsidie brede weersverzekering. Ook bepaalde teeltcodes (zoals stallen en gebouwen, poelen, houtkanten, bebossing, braak,…) stromen niet door. Bovendien moet het perceel ook ingetekend zijn.

Vink in de tabel in kolom 'verzekerd' aan welke teelten op welke percelen verzekerd zijn. De teelten kunnen één voor één aangevinkt worden. Alle teelten die op dat moment zichtbaar zijn (bvb na filteren) kunnen ook in één keer aangevinkt worden door gebruik te maken van de knop 'Verzekerd aan/afvinken' bovenaan de tabel.

Verzekerd aanvinken of afvinken

Vul voor de aangevinkte percelen in de kolom 'verzekeraar' de verzekeringsmaatschappij in, te kiezen uit de dropdown. Als er nog niet geweten is bij welke aanbieder u een verzekering gaat afsluiten, kan u ook kiezen voor 'nog niet gekend'. Een ingevulde verzekeraar kan ook gekopieerd (rechtermuisknop) en geplakt (veld(en) selecteren en CTRL+V) worden.

Kopiëren

Plakken

Sla op.

Opslaan icoon

Boven de tabel wordt een samenvatting weergegeven van de als verzekerd aangevinkte teelten, gegroepeerd per verzekeraar en per teeltcode.

Teelten met een opmerking over de gebruiksperiode (BWVGPG, BWVGPVT, BWVGPHT of BWVGPNT) worden niet meegeteld in de samenvatting.