Toegankelijkheidsverklaring

Het Departement Landbouw en Visserij streeft ernaar op deze website alle informatie, webpagina's, downloadbare documenten en filmpjes voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

Deze website voldoet aan de EU-richtlijn (2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad), het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de normen voor webtoegankelijkheid WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) versie 2.1 volgens de criteria op niveau A en AA. Dit is gecontroleerd en bevestigd in een audit door de onafhankelijke organisatie 'AnySurfer'.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw (namelijk https://lv.vlaanderen.be/nl en alle onderliggende webpagina's).

Nalevingsstatus

Logo van AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websitesDeze website werd gescreend door de organisatie 'AnySurfer'. De laatste controle werd afgerond op 21 januari 2021, waarbij het toegankelijkheidsniveau van WCAG 2.1 AA op alle criteria's bevestigd werd. Meer informatie op de AnySurfer-statuspagina van deze website van het Departement Landbouw en Visserij.

Deze website behaalt een score van 100% op vlak van webtoegankelijkheid, laatst gemeten met de tool 'Lighthouse' op 22 januari 2021.

Deze website behaalt een score van 93% op vlak van webtoegankelijkheid, laatst gemeten met de tool 'Siteimprove' op 17 december 2020. Volgende criteria zijn nog aandachtspunten: 

 • HTML wordt gebruikt voor de opmaak van inhoud (95% in orde)
 • Linktekst wordt gebruikt voor meerdere verschillende bestemmingen (75% in orde)

Downloadbare PDF-documenten gepubliceerd na 23 september 2018: 91% zijn voorzien van tags (status op 13 juli 2020).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 februari 2020.

Voor de webtoegankelijkheid van deze website en de toegankelijkheidsverklaring wordt beroep gedaan op enerzijds certificering door een derde onafhankelijk auditor (namelijk AnySurfer), en anderszijds zelfbeoordeling met tools voor screening van webtoegankelijkheid: Siteimprove, Lighthouse en Axe.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 januari 2021.

Feedback en contactgegevens

Indien u toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.

Voor specifieke inhoudelijke informatie contacteert u best de dienst in kwestie, die op de meeste webpagina's onderaan staat.

Voor de toegankelijkheid van deze website, over deze toegankelijkheidsverklaring, opmerkingen over de website, of andere algemene problemen kan u rechtstreeks met ons contact opnemen. Stuur dan een bericht naar digitalemedia@lv.vlaanderen.be (link opent in uw e-mail applicatie) en u krijgt zo snel mogelijk antwoord, of telefonisch via 02 552 77 68 (tijdens de werkuren).

Via deze weg kan u het Departement Landbouw en Visserij in kennis stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Handhavingsprocedure

U heeft contact opgenomen met het Departement Landbouw en Visserij, maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? In dat geval kan u een klacht indienen.

Bijkomende informatie over de webtoegankelijkheid

 • U kan de letters op elke webpagina groter maken.
 • U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
 • Raadpleeg de lijst van alle webpagina's in de A-Z index.
 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont u de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • Alle pagina's bevatten een zoekformulier.
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving. Zuiver decoratieve grafische elementen bevatten een lege beschrijving.
 • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg, links zijn onderlijnd of in vet weergegeven.
 • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.
 • Downloadbare documenten zoals PDF of Word openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven, ook met een icoontje.
 • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
 • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De website is bruikbaar zonder muis.