Publicaties

Op deze pagina:

PDPO III

Programmadocument PDPO III

Partnerschapsakkoord

Evaluaties

Jaarverslagen

PDPO II

PDPO II 2007-2013   (2,8 MB, 29 apr 2008)Voorpagina brochure PDPO

Deze brochure dateert van 2007. Ondertussen heeft het programma reeds een aantal wijzigingen ondergaan, zoals:

  • De ELFPO-bijdragen per lidstaat (p 7) zijn lichtjes toegenomen, gezien bijkomende budgetten ten gevolge van de Health Check en het Economisch Herstelplan

  • De financiële gegevens (p 9 – 11) zijn gewijzigd omdat België nu 487.484.306 euro van het ELFPO ontvangt voor de periode 2007-2013. Voor Vlaanderen bedraagt de ELFPO-bijdrage 254.217.819 euro.

  • De steunpercentages voor de As 1-maatregel “Investeringen in landbouwbedrijven”  (p 17)  bedragen nu 18, 28 of 38% in plaats van 20, 30 of 40%.

  • Ook voor de As 3-maatregel “Investeringen met betrekking tot diversificatie van landbouwactiviteiten” (p 39) is de steunintensiteit aangepast. Alle investeringen die in aanmerking komen, genieten nu 28% steun, met uitzondering van zonneboilers en fotovoltaïsche zonnecellen die 8% steun krijgen. In As 2 wordt vanaf 2010 een nieuwe agromilieumaatregel toegevoegd: de introductie van de verwarringstechniek in de pitfruitteelt. De bedoeling is dat met deze maatregel het gebruik van pesticiden in de pitfruitteelt afneemt.

  • In As 2 komt vanaf 2011/2012 een nieuwe maatregel om agroforestry te bevorderen

  • In sommige maatregelen zijn een paar kleine wijzigingen in de voorwaarden opgetreden. Voor de meest recente voorwaarden, verwijzen we u verder naar de rubriek PDPO II-maatregelen.

Programmadocument PDPO II

Strategieplan

Bij het opstellen van het programmadocument werd tevens een strategieplan opgesteld voor België: Strategieplan (226 pagina's, 2 MB).

In oktober 2010 heeft België een eerste evaluatie van de nationale strategie ingediend bij de Europese Commissie: Strategisch Monitoringsverslag (132 pagina's, 1 MB).

Een tweede evaluatie van de nationale strategie volgde in oktober 2012: Strategisch Monitoringsverslag 2012 (3,0 MB, 15 januari 2013).

Ook in 2014 werd een strategisch monitoringsrapport opgemaakt: Strategisch Monitoringsrapport 2014

Jaarverslagen PDPO II

Jaarverslagen Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen:

Mid term evaluatie PDPO II

Via deze link kunt u de twee documenten terugvinden die bij de mid term evaluatie horen.

Ex post evaluatie PDPO II

PDPO I

Europese slagzin PDPOEuropese vlag