Plantaardig teeltmateriaal

Handel in plantaardig teeltmateriaal

Informatie over kwaliteitscontroles bij het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal 

Plantengezondheid

Fytosanitaire maatregelen en eisen voor quarantaineorganismen en gereguleerde niet-quarantaineorganismen: wie is bevoegd en waar kan u terecht?

Opgave plantenpaspoortplichtige soorten

Soorten/geslachten die op basis van de Europese bindende regeling over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031) plantenpaspoortplichtig zijn en jaarlijks moeten opgegeven worden: Paspoortplichtige planten