VLM beheerovereenkomsten in de verzamelaanvraag

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet een aantal agromilieu-klimaatmaatregelen, beter gekend onder de naam beheerovereenkomsten. Afhankelijk of de beheerovereenkomst 5 jaar lang op een zelfde perceel wordt aangegeven of niet, spreekt men van een vaste of een variabele beheerovereenkomst.

De gedetailleerde informatie kan u terugvinden op de website van de VLM onder de beheerovereenkomsten.

Deze vaste en variabele beheerovereenkomsten worden voorafgaand aangevraagd bij VLM en vervolgens jaarlijks aangegeven via de verzamelaanvraag aan de hand van de bijkomende bestemming.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Meer informatie over de aangifte van de VLM-beheerovereenkomsten in de verzamelaanvraag vindt u in de informatiefiches:

Combinaties

Het Europese landbouwbeleid laat niet toe dat er voor een zelfde maatregel twee maal steun wordt toegekend, zogenaamde dubbele financiering. Meer informatie kan u vinden in de fiche over de dubbele financiering.

Toch zijn sommige combinaties tussen agromilieumaatregelen onderling of met maatregelen voor het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) wel mogelijk. Algemeen geldt dat vergroeningsmaatregelen voorrang hebben op de subsidie voor agromilieumaatregelen. Ook voor de biologische productiemethode werd een uitzondering voorzien waarbij de percelen met biologische productiemethode een vrijstelling krijgen voor het naleven van de vergroeningsmaatregelen Op de webpagina 'tabellen' vindt u onderstaande tabellen die de  mogelijke combinaties en subsidiebedragen weergeven:

  • Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio
  • Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/hectaresteun bio/GNT (GMO actie groenbedekking)

Uitbetaling

De uitbetaling van de beheerovereenkomsten voor campagne 2022 gebeurt eind april 2023.

Meer informatie

Voor meer info over de verschillende beheerovereenkomsten kan contact opgenomen worden met de regionale afdeling van de VLM. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina 'Tabellen' of via www.vlm.be.