Onderhoud van boslandbouwsystemen (agroforestry)

Boslandbouw is een duurzaam productiesysteem dat landbouwgewassen of veehouderij doelbewust combineert met houtige gewassen op éénzelfde perceel.

Een goed onderhoud en behoud van de aangelegde en bestaande boslandbouwsystemen is van belang om beide teeltsystemen, zowel de landbouwteelt als de boomteelt, elkaar te laten versterken op lange termijn en om hun milieu- en klimaatbijdragen niet verloren te laten gaan. Een correct en tijdig onderhoud van de boomcomponent is essentieel om de ecosysteemdiensten en andere voordelen die het boslandbouwsysteem biedt te optimaliseren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de fiche: Onderhoud boslandbouwsystemen (versie 01.02.2023).

Indien u meer informatie wenst over de aanplant van boslandbouwsystemen kunt u terecht op de volgende webpagina Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry).

Delen: