Agromilieuklimaatmaatregel: aanleg en onderhoud van meerjarige bloemenstroken in de fruitteelt

Bij de agromilieuklimaatmaatregel ‘Meerjarige bloemenstroken’ wordt de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken tussen de fruitbomenrijen of aan de rand van fruitboomgaarden gestimuleerd. Deze bloemenstroken zorgen voor een rijker ecosysteem in de boomgaard dat aantrekkelijker is voor enerzijds bestuivers en anderzijds natuurlijke vijanden van schadelijke soorten. Naast meer biodiversiteit, zorgt dit laatste ook voor een betere biologische plaagbestrijding en een verminderde nood aan pesticidegebruik, wat een positieve impact heeft op de bodem- en waterkwaliteit.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt (versie 01.02.2023).

Delen: