Integrated Pest Management (IPM)

Het toepassen van de principes van geïntegreerde gewasbescherming is een verplichting voor duurzame gewasbescherming. Een onderdeel hiervan is de correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen om de werking van de middelen te optimaliseren. Daardoor is er minder onvoldoende effect en is een herbehandeling niet noodzakelijk. Een goede spuittechniek biedt ook voordelen voor het leefmilieu en de omgeving. Efficiënter spuiten is afhankelijk van een reeks parameters, zoals hardheid, zuurtegraad, temperatuur van het gebruikte water, doppenkeuze, spuithoeveelheid, druk, rijsnelheid, …

De druk van de bespuitingen op de omgeving kan gevoelig verminderd worden door de verplichte 1 m spuitvrije of teeltvrije zone te respecteren en door het gebruik van driftreducerende doppen. Vragen uit de praktijk zijn: hoe onderhoud ik de spuit- of teeltvrije zone? Hoe kan ik efficiënt spuiten met een grovere druppel? Hoe moet ik mijn spuittechniek aanpassen aan de driftreductie?

De geselecteerde demonstratieprojecten bieden een antwoord op deze vragen.

Geselecteerde projecten

Delen: