Vissen in Noorse wateren

Op deze pagina:

Visserijakkoord Noorwegen- Europese Unie

Sinds 1 november 2020 is het opnieuw mogelijk om te gaan vissen in de Noorse wateren ten zuiden van 62° noorderbreedte. Het Noors visserijbeleid is vrij gelijkaardig aan het Europees visserijbeleid, maar verschilt op een aantal punten.

De belangrijkste aandachtspunten van het Noorse visserijbeleid voor de reders van de demersale visserij die ten zuiden van 62°N in de Noorse Economische Exclusieve Zone willen vissen werden weergegeven in een handleiding:

Handleiding aandachtspunten bij het Noors Visserijbeleid

Noorwegen heeft een eigen visserijbeleid dat onder de bevoegdheid valt van het Noors Directoraat voor Visserij. Een deel van de visbestanden in de Noorse wateren worden gezamenlijk beheerd door de Europese Unie en Noorwegen (“Noordelijke overeenkomsten”).

Wat heb ik nodig om te vissen in Noorse wateren? 

Verplichte boorddocumentatie

Het Noors directoraat voor Visserij verplicht elke reder van een buitenlandse vaartuig om de relevante wetgeving aan boord van het vaartuig te hebben. Deze wetgeving vindt u onder Noorse wet- en regelgeving"

Van de schippers wordt verwacht dat ze deze regelgeving kennen voor ze in de Noorse wateren beginnen te vissen, en dat ze deze regelgeving correct toepassen.

Licentie

Om toegang te krijgen tot de Noorse wateren ten zuiden van 62°N voor demersale visserij is het voor een vaartuig met een brutotonnage groter dan 200 GT verplicht om over een licentie te beschikken en deze aan boord te houden.  Voor vaartuigen met een brutotonnage kleiner of gelijk aan 200 GT is er geen licentie vereist, maar volstaat het om de Noorse autoriteiten te verwittigen voor u aan uw visreis begint.

Voor meer informatie over de nodige licentie of de contactgegevens van de Noorse autoriteiten, neemt u best contact op met de Dienst Visserij via zeevisserij@lv.vlaanderen.be.

Waar moet ik rekening mee houden als ik ga vissen in de Noorse wateren?

Noorse wet- en regelgeving

Het Noors directoraat voor Visserij verplicht elke reder van een buitenlands vaartuig om de relevante wetgeving aan boord van het vaartuig te hebben. 

Via onderstaande linken kan u de relevantste Noorse wetgeving raadplegen en afdrukken. U moet ze eerst nog automatisch vertalen: 

Van de schippers wordt verwacht dat ze deze regelgeving kennen voor ze in de Noorse wateren beginnen te vissen, en dat ze deze regelgeving correct toepassen. 

De dienst zeevisserij heeft de belangrijkse Noorse wetgeving vertaald en gebundeld in één document. U kunt hieronder de pdf-document terugvinden die u aan boord kunt houden tijdens het vissen in de Noorse wateren:

Gesloten zones en voorzorgsgebieden

In de Noorse wateren zijn er verschillende gebieden waarvan de toegang onderworpen is aan bepaalde regels of verboden is, dit ter bescherming van ondermaatse vissen of kwetsbare vissoorten. Deze visgebieden worden steeds voor een bepaalde periode ingesteld, waardoor u best altijd de website van het Noors Directoraat voor Visserij raadpleegt voor u gaat vissen in de Noorse zone:

  • Voorzorgsgebieden (“Precautionary area’s): Dit zijn gebieden waar het niet verboden is om te vissen, maar waar het vaartuig een testsleep moet aanvragen en inspanningen moet leveren om selectiever te vissen zodat vangst van ondermaatse vis beperkt blijft.
  • Sluitingsgebieden (“Real-time closures”): Deze gebieden worden voor een beperkte tijd (gemiddeld 2 weken) gesloten voor alle vistuigen, met uitzondering van pelagische - , garnalen- en conventionele (netten en potten) visserij.
  • Herstelgebieden kabeljauw: Deze gebieden worden voor een bepaalde periode in 2022 gesloten om de voortplantingsgebieden van kabeljauw te beschermen. 
Coördinaten herstelgebieden kabeljauw 2022
Gebied Coördinaten Periode
Stanhope ground

1. N 60° 10'–Ø 01° 45'

2. N 60° 10°–Ø02° 00'

3. N 60° 25'– Ø01° 45'

4. N 60° 25'–Ø02° 00

1 januari - 30 april (enkel gedeelte in Noorse EEZ)
Coral Edge

1. N58°51.70' – Ø003° 26.70'

2. N58°40.66' – Ø003° 34.60'

3. N58°24,00' – Ø003° 12,40'

4. N58°24,00' – Ø002° 55,00'

5. N58°35.65'-Ø002°56.30' 

1 janauri - 28 februari
Egersundbanken

1. N58°13.00' – Ø003° 49.00'

2. N58°00.00' – Ø003° 24.00'

3. N57°45,00' – Ø004° 00,00'

4. N57°51,00' – Ø005° 30,00'

1 januari - 31 maart en
1 juli - 31 december

(10 x 25 nautische mijl)

Vestbanken

1. N57°15.00' – Ø005° 01.00'

2. N56°56.00' – Ø005° 00.00'

3. N56°56,00' – Ø006° 20,00'

4. N57°15,00' – Ø006° 20,00'

1 februari - 15 maart (18x40 nautische mijl)
Revet

1. N57°28.43' – Ø008° 05.66'

2. N57°27.44' – Ø008° 07.20'

3. N57°51,77' – Ø009° 26,33'

4. N57°52,88' – Ø009° 25,00'

1 februari - 15 maart (enkel gedeelte in Noorse EEZ)
Midtbanken

1. N57°30,00' - Ø006° 24,00'

2. N57°08.95' - Ø006°51.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

3. N57°17.94' - Ø007°20.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

4. N57° 27,00' – Ø007°20,00'

5. N57° 26,60' – Ø006°49,00'

1 juli - 31 december
Lille Fiskebank

1. N57°15.00' - Ø005°00.00'

2. N56°50,00' - Ø005°00,00'

3. N56°50.00' - Ø005°48.25' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

4. N56°59.73' - Ø006°20.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

5. N57°15.00' - Ø006°20.00' (Dan rechte lijn naar positie 1)

1 juli - 31 december

Minimummaten

MCRS NOZO > EU
CODE Nederlandse naam Noorse zone ten zuiden van 62° NB
(cm)
EU Noordzee EC. 2019/1241
(cm)
COD Kabeljauw 40 35
HAD Schelvis 31 30
HER Haring 20 18
HKE Heek 30 27
LBE Europese kreeft 25 22
MAC Makreel 30 20
MEG Schartong 25 20
NEP Langoustines 13 9.5
PLE Schol 29 27
POK Koolvis 40 30
WHG Wijting 30 27

 

MCRS NOZO < of = EU
CODE 8 Nederlandse naam Noorse zone ten zuiden van 62° NB
(cm)
EU Noordzee EC. 2019/1241
(cm)
MB (31/12/2019)
(cm)
BLL Griet 30 32  
CRE Noordzeekrab 13 14  
DAB Schar 23   23
FLE Bot 20   25
LEM Tongschar 25 25 25
SCE Sint-Jacobschelpen 10 10  
TUR Tarbot 30   32

 

MCRS NOZO ten zuiden van 62°NB
CODE 8 Nederlandse naam Noorse zone ten zuiden van 62° NB
(cm)
EU Noordzee EC. 2019/1241
(cm)
MB (31/12/2019)
(cm)
BLL Griet 30 32  
CRE Noordzeekrab 13 14  
DAB Schar 23   23
FLE Bot 20   25
LEM Tongschar 25 25 25
SCE Sint-Jacobschelpen 10 10  
TUR Tarbot 30   32

Contactgegevens

Delen: