Gemeenschappelijke Marktordening

De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), opgesteld door de Europese Unie bij Verordening (EU) nr. 1379/2013 (EUR-Lex), zorgt voor het beheer van de markten van visserij- en aquacultuurproducten en is daarmee een belangrijk onderdeel van het Europees visserijbeleid.

Enerzijds heeft het GMO tot doel om bij te dragen aan de kerndoelstellingen van het GVB, namelijk het garanderen van duurzame en hoge langetermijnopbrengsten. Anderzijds dient het GMO ook bij te dragen aan het versterken van de visserij- en aquacultuursector in de EU, het stabiliseren en transparanter maken van de markten, bij te dragen aan gelijke voorwaarden voor alle producten die in de EU op de markt worden gebracht en te zorgen voor een gevarieerd aanbod en traceerbare en nauwkeurige informatie voor consumenten via markering en etikettering.

Toepasselijke documentatie in het kader van de GMO omvat onder andere de Reglementering benaming visserijproducten (KB_22 mei 1996). Dit koninklijk besluit is momenteel aan herziening toe en zal binnenkort vervangen worden.

Delen: