Controle vaartuigen derde landen

Vaartuigen van derde landen krijgen uitsluitend in aangewezen havens toegang tot havendiensten. Deze vaartuigenmogen enkel in dergelijke havens activiteiten verrichten op het vlak van aanlanding of overlading.

Voor België werden de havens van Oostende en Zeebrugge aangemeld.

De kapiteins van vissersvaartuigen van derde landen of hun vertegenwoordigers geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarvan zij een aangewezen haven of aanlandingsvoorzieningen willen gebruiken, ten minste 3 werkdagen vóór de geschatte tijd van aankomst in de haven, een aantal gegevens door. (art.6 van Verordening (EG) nr. 1005/2008).

Deze gegevens zijn de identificatiegegevens van het vaartuig, de naam van de aangewezen haven van bestemming, het nummer van de vismachtiging, de gegevens van de visreis, de geschatte datum en tijd van aankomst, de hoeveelheden van elke soort die zich aan boord bevinden, de zones waar de vangsten gedaan zijn en de aan te landen hoeveelheden.

Voor België is het departement Landbouw en Visserij één van de overheden die controles aan boord van dergelijke schepen kan doen. Daarom moet deze aankondiging gebeuren bij het Departement Landbouw en Visserijdienst via mail zeevisserij@lv.vlaanderen.be of via gsm nummer +32 476 93 07 02.

Delen: