Coëfficiënten 2011-2013

Hoeveel bedragen de pachtprijscoëfficienten en hoe worden ze bepaald?

De pachtprijscoëfficiënten werden vastgelegd door de Provinciale Pachtprijzencommissies en dit per provincie en per landbouwstreek.
De coëfficiënten geldden voor de pachtprijzen die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar, welke een aanvang nam op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk 14 december 2010.

Ter info: Landbouwstreken België - kaart landbouwstreken 

Gronden

Vlaams-Brabant

 • Zandstreek: 5,30
 • Kempen: 8,50
 • Zandleemstreek: 4,87
 • Leemstreek: 3,92

Antwerpen

 • Polders: 6,24
 • Zandstreek: 5,50
 • Kempen: 8,08

Limburg

 • Kempen: 7,13
 • Zandleemstreek: 4,80
 • Leemstreek: 3,72
 • Grasstreek: 3,72

Oost-Vlaanderen

 • Polders: 4,23
 • Zandleemstreek: 4,41
 • Zandstreek: 4,63
 • Leemstreek: 4,28

West-Vlaanderen

 • Duinen: 4,20
 • Polders: 4,12
 • Zandstreek: 5,55
 • Zandleemstreek: 4,52
 • Leemstreek: 4,16

Gebouwen

De pachtprijzencoëfficiënten voor de gebouwen zijn in elke provincie dezelfde voor al de landbouwstreken.

 • Antwerpen: 7,90
 • Vlaams-Brabant: 6,25
 • Limburg: 6,00
 • Oost-Vlaanderen: 5,50
 • West-Vlaanderen: 5,50

Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies.

De pachtprijzencommissies, samengesteld overeenkomstig de ministeriële besluiten van 17 september 2010 hebben de coëfficiënten vastgesteld bedoeld bij de artikelen 2, § 3, en 3, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988.

Delen: