Coëfficiënten 2014-2016

Hoeveel bedragen de pachtprijscoëfficiënten en hoe worden ze bepaald?

De pachtprijscoëfficiënten werden vastgelegd door de Provinciale Pachtprijzencommissies en dit per provincie en per landbouwstreek.
De coëfficiënten geldden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begon op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, dus van 13 december 2013 tot 12 december 2016.

Zie ook: Landbouwstreken België - Kaart landbouwstreken (grensbepalingen en kaarten van de 8 landbouwstreken)

Gronden

Vlaams-Brabant

 • Zandstreek: 6,1
 • Kempen: 9,78
 • Zandleemstreek: 5,60
 • Leemstreek: 4,50

Antwerpen

 • Polders: 7,5
 • Zandstreek: 6,70
 • Kempen: 9,70

Limburg

 • Kempen: 8,91
 • Zandleemstreek: 5,76
 • Leemstreek: 4,28
 • Grasstreek: 4,24

Oost-Vlaanderen

 • Polders: 4,65
 • Zandleemstreek: 4,85
 • Zandstreek: 5,10
 • Leemstreek: 4,70

West-Vlaanderen

 • Duinen: 4,62
 • Polders: 4,53
 • Zandstreek: 6,11
 • Zandleemstreek: 4,97
 • Leemstreek: 4,58

Gebouwen

De pachtprijzencoëfficiënten voor de gebouwen zijn in elke provincie dezelfde voor al de landbouwstreken.

 • Antwerpen: 9,87
 • Vlaams-Brabant: 7,19
 • Limburg: 7,2
 • Oost-Vlaanderen: 5,80
 • West-Vlaanderen: 5,91

Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies.

De pachtprijzencommissies, samengesteld overeenkomstig de ministeriële besluiten van 17 september 2010 hebben de coëfficiënten vastgesteld bedoeld bij de artikelen 2, § 3, en 3, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988.

Landschap erosiegevoelig perceel

Delen: