Coëfficiënten 2005-2007

De pachtprijzencommissies, samengesteld overeenkomstig de ministeriele besluiten van 29 oktober 2004 hadden de coëfficiënten bedoeld bij de artikelen 2, § 3, en 3 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988, als volgt vastgesteld:

De coëfficiënten geldden voor de pachtprijzen die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar; van 15 december 2004 tot 13 december 2007.

Gronden

Antwerpen

 1. Polders: 4,30
 2. Zandstreek: 3,74
 3. Kempen: 5,48

Limburg

 1. Kempen: 5,90
 2. Zandleemstreek: 3,70
 3. Leemstreek: 2,84
 4. Grasstreek: 2,84

Oost-Vlaanderen

 1. Polders: 3,50
 2. Zandleemstreek: 3,55
 3. Zandstreek: 3,75
 4. Leemstreek: 3,45

West-Vlaanderen

 1. Duinen: 3,27
 2. Polders: 3,22
 3. Zandstreek: 4,27
 4. Zandleemstreek: 3,50
 5. Leemstreek: 3,25

Vlaams-Brabant

 1. Zandstreek: 3,60
 2. Kempen: 5,25
 3. Zandleemstreek: 3,28
 4. Leemstreek: 2,9

Gebouwen

De pachtprijscoëfficiënten voor gebouwen is in elke provincie dezelfde voor al de landbouwstreken.

 1. Antwerpen: 5,00
 2. Vlaams-Brabant: 4,50
 3. Limburg: 4,60
 4. Oost-Vlaanderen: 4,15
 5. West-Vlaanderen: 4,25

Ter info: Landbouwstreken van België

Delen: