Bedrijfsadvisering

Sedert 1 april 2014 is een regeling inzake bedrijfsadvisering in de biologische landbouw in voege gegaan. De regelgeving is gewijzigd sedert 1 april 2019

De papieren dossiers maken plaats voor digitale, namelijk via het e-loket.

Enkele andere wijzigingen:

  • de mogelijkheden voor de opmaak van een bedrijfsplan worden verruimd naar alle biologische landbouwers en niet langer beperkt tot de biologische landbouwers die maximaal 3 jaar voor de eerste keer aangemeld zijn bij een controleorgaan
  • Er wordt een 4de thema toegevoegd bij startersadvies en bedrijfsadvies, nl. “bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening”

En verder nog enkele kleinere wijzigingen zoals:

  • aanpassingen om van het ‘papieren’ dossier over te gaan naar het ‘digitale’ dossier
  • afstemming terminologie
  • de adviezen dienen niet enkel aan de landbouwer maar ook aan het departement bezorgd te worden

Belangrijk is dat landbouwer en land- en tuinbouwschool vooraf goed afspreekt met de gekozen erkende adviseur welk advies met welke inhoud hij/zij wenst voor welk bedrag (contractbedrag (exl. btw). Het is van belang dat dit duidelijk vooraf is afgesproken, zo niet zal u als landbouwer niet de nodige gegevens kunnen invoeren bij uw adviesaanvraag. De landbouwer dient de adviesaanvraag in, de erkende adviseur bevestigt of keurt af. U kan als landbouwer/land- en tuinbouwschool op het e-loket zien voor welke adviessoorten u in aanmerking komt en welk budget u nog hebt.

Om erkend te kunnen worden als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend. Alsook wordt de bedrijfsadviseur beoordeeld aan de hand van een proef.

De adviseurs en centra dienen vooraf hun aanvraag voor erkenning als adviesdienst in te dienen. Hier vindt u de aanvraagformulieren.

De volledige aanvraag tot erkenning dient bij het Departement Landbouw en Visserij binnen te komen.

De momenten voor de proeven zullen u worden meegedeeld.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, en het Ministerieel Besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Heeft u een vraag over de biobedrijfsadvisering zelf?  Mail ons (info@lv.vlaanderen.be)  of bel ons 02 214 48 48

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: