Bedrijfsadvisering

De regeling inzake bedrijfsadvisering in de biologische landbouw die reeds sedert 1 april 2014 in voege was, werd stopgezet vanaf 1 januari 2024.  Er kunnen in 2024 geen nieuwe contracten meer gesloten worden in deze regeling.  Advies inzake de biologische landbouw kan nu vanaf 2024 via AKIS aangevraagd worden.
Hieronder behouden we nog even de handleidingen inzake de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, dit met oog op de afhandeling van de nog lopende dossiers.
Let op: Voor de lopende contracten dient een laatste plaatsbezoek plaatsgevonden te hebben uiterlijk op 30 juni 2024, en een bedrijfsplan dient ten allerlaatste afgewerkt te zijn in december 2024.
 

Heeft u een vraag over de biobedrijfsadvisering zelf?  Mail ons biobedrijfsadvisering@lv.vlaanderen.be

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: