Overstap naar EIDAS

Voorwaarden

Voor bestaande Nederlandse gebruikers van het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wijzigde sinds 1 september 2021 de manier om zich authenticeren. “Aanmelden met Cross Border Authentication” werd vervangen door “eIDAS (Electronic Identification And Trust Services)”. Nederlandse gebruikers maken nog steeds gebruik van hun eHerkenning, maar zullen na deze datum eenmalig drie registratiestappen moeten doorlopen:

  1. Registratie van uw Nederlands aanmeldmiddel
  2. Registratie bij de Belgische overheid
  3. Registratie bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

EIDAS

1. Registratie van uw Nederlands aanmeldmiddel

U moet uw BSN doorgeven aan uw eHerkenningsleverancier zodat er eenmalig een uniek nummer gecreëerd kan worden, welke nodig is om met eHerkenning over de grens in te loggen. De leverancier bewaart uw BSN niet. 

Dit proces verschilt van dienstverlener tot dienstverlener. Op de pagina eHerkenning over de grens | eHerkenning kan u meer informatie hierover terugvinden met een overzicht van alle eHerkenningsleveranciers. Neem contact op met uw eHerkenningsleverancier voor meer info.

2. Registratie bij de Belgische overheid

Wanneer u zich voor de eerste keer wil aanmelden via eIDAS, hebt u uw eHerkenning (niveau 3), uw bis-nummer, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Voor volgende aanmeldingen heeft u enkel nog uw eHerkenning (niveau 3) nodig.

Uw bis-nummer (of uw "INSZ-nummer") bestaat uit een cijfercombinatie die is opgebouwd uit de geboortedatum (jjmmdd), een volgnummer van 3 cijfers en een controlegetal van 2 cijfers. De "geboortemaand" van het bis-nummer werd verhoogd met 20 of 40. Het bis-nummer van iemand die geboren werd op 17 oktober 1995 ziet er dus uit als volgt: 95.30.17-XXX.XX of 95.50.17-XXX.XX.

U vindt uw bis-nummer terug op documenten zoals:

  • Het aanslagbiljet
  • Het nummer van uw pensioendossier
  • De vreemdelingenkaart

Meer informatie over 'Waar vind ik mijn bis-nummer?'.

U heeft al een bis-nummer

Wanneer u al een bis-nummer (of "INSZ-nummer") heeft, neemt u dit bij de hand wanneer u voor het eerst via eIDAS wilt aanmelden. U zal het bis-nummer eenmalig moeten gebruiken om u met uw eHerkenning (niveau 3) te registeren bij de Belgische overheid.

Mogelijke foutmelding

Als bij de eerste aanmelding via EIDAS de koppeling tussen uw bis-nummer en uw eHerkenning niet automatisch verloopt (bijvoorbeeld wanneer uw naam niet mooi overeenkomt zoals deze gekend is in België en in Nederland), krijgt u volgende foutmelding van CSAM: het is dan de Federale overheidsdienst CSAM die u zal contacteren om de koppeling handmatig in te stellen

"U probeerde zich te identificeren als EU-gebruiker bij de onlinediensten van de Belgische overheid. Er heeft zich een probleem voorgedaan bij de verwerking van uw gegevens, uw identificatie kan hierdoor niet automatisch verwerkt worden.
Mogelijke oorzaken:
•    U heeft aangevinkt dat u uw Belgisch identificatienummer niet kent.
•    Het Belgisch identificatienummer dat u hebt opgegeven werd niet gevonden.
•    De gegevens van het Belgisch identificatienummer dat u hebt opgegeven, komen niet overeen met de gegevens die we ontvingen van uw EU-land.
•    U hebt het maximum aantal (5) niet-succesvolle pogingen om u te identificeren bereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze hulp pagina.
Een medewerker zal u proberen te identificeren aan de hand van uw gegevens. Het resultaat zal u via e-mail ontvangen."

U heeft nog geen bis-nummer

Om een bis-nummer (of "INSZ-nummer") te krijgen zult u een afspraak moeten maken bij het dichtstbijzijnde lokaal registratiekantoor. De Belgische steden en gemeenten handelen als lokaal registratiekantoor. Bij deze gemeenten dient u contact op te nemen met de dienst bevolking voor een afspraak. Zij helpen u verder.

U hoeft verder geen stappen te ondernemen om ‘digitale sleutels’ te activeren. 

Op de pagina Aanvraag en activatie van digitale sleutels vindt u een lijst in pdf vorm van alle lokale registratiekantoren in België en een beschrijving van het verloop van deze aanvraag. 

Hieronder vindt u een kaart waarop de gemeenten met een lokaal registratiekantoor zijn aangeduid. Enkel in de groene gemeenten kunt u terecht als niet-inwoner.

3. Registratie bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Van het registratiekantoor ontvangt u een 'bis-nummer'. Dit bis-nummer is uw uniek identificatienummer dat het agentschap nodig heeft om u correct te koppelen aan uw al gekende klantnummer bij het agentschap.

Stuur het Formulier registratie bis-nummer ingevuld en ondertekend terug per e-mail of post.

Van zodra uw bis-nummer geregistreerd werd bij het agentschap, kan u aanmelden op het e-loket en zal u al uw bestaande dossiers en klantgegevens terugvinden. Wanneer één van de stappen niet correct werd uitgevoerd, zal u door ons e-loket niet worden herkend en zal u worden gevraagd om u te registreren als een nieuwe gebruiker. Neem in dat geval contact op met ons.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: