Weer

4 °C Gedeeltelijk bewolkt
vrijdag 24/01

Droogte

De stand van zaken, meer info over de actuele droogtetoestand en overzicht droogtemaatregelen kan u opvolgen via integraalwaterbeleid.be

Waar kan ik terecht voor informatie? Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Bij droog weer: gebruik het beschikbare water met verstand

Wat te doen bij blauwalgenbloei?