PFAS / PFAO

1/7/2021

De impact van de PFAS-vervuiling op de professionele land- en tuinbouwbedrijven op verschillende plaatsen in Vlaanderen, wordt momenteel gemeten. De gemeten waarden worden dan wetenschappelijk bekeken en afgezet tegen normen. Pas dan is er duidelijkheid over de mogelijke impact voor land- en tuinbouw en wordt er beslist welke maatregelen genomen worden (en voor wie).

Het Departement Landbouw en Visserij bereidt zich hierop voor. Ondertussen vindt u alle informatie op http://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling en kunt u pfas@vlaanderen.be mailen bij vragen.

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be | GSM 0498 94 58 71