Beleid

 • foto landschapLandbouwbeleid Europese Unie
  Informatie over de Raad voor Landbouw & Visserij binnen de Europese Unie, met uitleg over de werking en notulen van de beheerscomités.

 • Plattelandsontwikkeling
  Voorbereidingen van het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid.

 • Kwaliteitssystemen
  De Vlaamse overheid stimuleert op een actieve wijze de erkenning van voedselkwaliteitssystemen, landbouwproducten en levensmiddelen in het kader van de Vlaamse en Europese kwaliteitsregelingen.

 • Keten
  Samenwerking producentenorganisaties en brancheorganisaties / Lokale voedselstrategieën korte keten.

 • Voedsel
  Het voedselsysteem staat onder druk op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. Om de voedselzekerheid, lokale productie en een duurzame toekomst van de welvaart in Vlaanderen te verzekeren, is er nood aan visie op Vlaams, Europees en wereldniveau.

Strategie, actieplan, beoordelingskader:

Zie ook:

Nieuws beleid & dienstverlening