Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022

Op 1 januari 2021 zou het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027 gestart zijn, maar het beslissingsproces liep vertraging op door de Europese verkiezingen, de lancering van de Green Deal en de Farm-to-fork strategie, de Europese meerjarenbegroting .... Daarom heeft de Europese Unie overgangsmaatregelen genomen voor 2021 en 2022.

Door die overgangsmaatregelen kunnen de betalingen aan landbouwers en begunstigden van plattelandsontwikkelingsprojecten blijven doorgaan. Op 1 januari 2023 start dan het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Wat de overgangsmaatregelen voor 2021 en 2022 voor u concreet betekenen ziet in u in het filmpje Overgangsmaatregelen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB):

Basisbetaling, premie voor vergroening, gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, productie van vleeskalveren, premie jonge landbouwer

Deze regelingen blijven ook in 2021 en 2022 bestaan. U ontvangt de premie die daarbij hoort.

Agromilieumaatregelen

Voor de agromilieumaatregelen van het departement liggen de kaarten wat anders. Voor 2021 konden landbouwers in het najaar van 2020 voor één jaar intekenen op de verlenging van aflopende verbintenissen. Voor 2022 bekijkt het Departement Landbouw en Visserij momenteel wat mogelijk is.

Boslandbouw (agroforestry)

Voor boslandbouw blijft alles voorlopig bij het oude. U zal in aug-september 2021 nog steeds de verplichte inschrijving kunnen doen voorafgaand aan de aanplant en de betaling aanvragen na de aanplant via de verzamelaanvraag 2022.

Biologische landbouw

Voor de hectarepremie voor biologische landbouw zijn er twee types: voor percelen die worden omgeschakeld naar biologische landbouw, is dat een omschakelingsverbintenis. De omschakelingsverbintenissen zullen in 2021 en 2022 verder kunnen afgesloten worden met een looptijd van 2 of 3 jaar. Deze looptijd is afhankelijk van de omschakelingstermijn van de teelt.

Voor percelen die al langer biologisch bewerkt worden, kan een voortzettingsverbintenis afgesloten worden. Nieuwe voorzettingsverbintenissen kunnen in 2021 en 2022 worden afgesloten met een looptijd van telkens één jaar.

VLIF

Subsidieaanvragen bij het VLIF blijven mogelijk. Wel worden er enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt het maximale subsidiabel bedrag per bedrijf opgetrokken tot 1,35 miljoen voor de periode 2015-2022, en wordt, voor jonge landbouwers, het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen met 10% verhoogd. De Vlaamse Regering heeft dit al definitief goedgekeurd, en ondertussen wordt de procedure opgestart om dit aan te melden bij Europa.

KRATOS adviesmodules

U kan in 2021 en 2022 nog steeds een beroep doen op de adviesmodules van KRATOS.

Operationele groepen

Ook in 2021 en 2022 ondersteunt het Departement Landbouw en Visserij operationele groepen, waarin landbouwers samen met onderzoekers, adviseurs, ... een antwoord zoeken op een concrete vraag.