Informatie bij de verzamelaanvraag - 2023

Algemeen

Tabellen

Formulieren

Perceelsaangifte

Directe steun

In de brochure over de betalingsrechten: Hervorming directe steun - algemeen

Subsidiabiliteit van percelen

Gekoppelde steun

Bijkomende info

Vergroening

Randvoorwaarden

Agromilieumaatregelen

Plattelandsmaatregelen in de verzamelaanvraag

Combinaties

Contactgegevens

Delen: