Ecologisch aandachtsgebied

Als u als land en tuinbouwer 15 ha of meer bouwland aangeeft, bent u verplicht om over 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG) te beschikken en dit aan te geven in uw verzamelaanvraag. Sommige land- en tuinbouwers krijgen echter een vrijstelling. Ook moet u er zich van bewust zijn dat de werkelijk aangegeven oppervlakte niet altijd overeenkomt met de oppervlakte die meetelt als EAG, door het gebruik van wegings- en omzettingsfactoren.

Meer details over de algemene voorwaarden, vrijstellingen, aangifte van EAG in de verzamelaanvraag, de omzettingsfactoren en wegingsfactoren vindt u in de algemene fiche:

Types Ecologisch aandachtsgebied

In Vlaanderen beschikt u als landbouwer over verschillende mogelijkheden voor het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied. De landbouwer moet over het betrokken gebied beschikken om dit in zijn verzamelaanvraag te mogen aangeven. Elk van de EAG heeft ook zijn specifieke voorwaarden. Het is dus niet voldoende dat de land- en tuinbouwer dit perceel/element aangeeft en selecteert als EAG, hij moet ook effectief aan de voorwaarden voldoen. Klik op de onderstaande EAG-type om de gedetailleerde informatiefiche met de specifieke voorwaarden te raadplegen:

Aangifte EAG op e-loket

Via een apart scherm in de elektronische verzamelaanvraag kunt u de EAG-elementen aangeven. Na het aangeven van alle percelen die u in gebruik heeft, zullen er zoveel mogelijk ter beschikking zijnde EAG-percelen/-elementen worden voorgesteld (potentiële EAG). Het is aan u om degene deze EAG-types te selecteren waarvoor u aan de voorwaarden kan en wil voldoen. Het zijn enkel de EAG-elementen die effectief werden aangevinkt, die ook effectief meetellen voor het EAG-areaal op 31 mei. Een oppervlakte kan maar één keer meetellen voor een EAG-uitbetaling. Bekijk dus zeker ook de mogelijkheden in de tabel ‘Combinaties EAG’ op de pagina ‘Tabellen

Ziet u bepaalde percelen/elementen die niet in de lijst staan maar die u daar wel verwacht had? Bekijk dan ook eens volgende fiche:

Delen: