Gewasdiversificatie - 2022

Wanneer u als land- en tuinbouwer 10 ha of meer subsidiabele areaal bouwland aangeeft, moet u minstens 2 of 3 verschillende hoofdgewassen telen. Dit moet ervoor zorgen dat uw gronden in de best mogelijke conditie behouden blijven.

De gewassen zijn in het kader van de gewasdiversificatie opgedeeld in gewasgroepen. Twee gewassen van eenzelfde gewasgroep tellen dus maar mee als 1 gewas voor gewasdiversificatie. Enkel voor de granen tellen zomer en wintergranen mee als 2 verschillende gewassen. De gewassen moeten tijdens de belangrijkste teeltperiode (hoofdteelt) aanwezig zijn.

De voorwaarden en de lijst met gewassen die in aanmerking komen vindt u in volgende fiches:

Aangifte gewasdiversificatie op e-loket

Via een apart scherm in de elektronische verzamelaanvraag kunt u nagaan hoeveel bouwland u hebt en welk percentage de aangegeven gewassen vertegenwoordigen.

 

Delen: