Kalverpremie - 2022

Premie voor het produceren van vleeskalveren 

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het produceren van vleeskalveren.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende vleeskalverhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling.

De deelname wordt jaarlijks ingediend op het e-loket. Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde vleeskalveren.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor de campagne 2022 vindt u in de fiche:

Uitbetalingen

De uitbetaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren 2022 verloopt als volgt:

  • Eind februari 2023: het volledig premiebedrag wordt uitbetaald voor alle premiegerechtigde kalveren die geslacht werden gedurende het volledig kalenderjaar 2022.
  • Eind juni 2023 wordt het definitief premiebedrag per premiegerechtigd dier bepaald om tot een optimale uitbetaling van de beschikbare envelop voor de premie voor het produceren van vleeskalveren te komen alsook wordt de definitieve overschrijding van de regionale budgettaire  plafonds bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor Pijler I lager is dan 400 euro, dan wordt de landbouwer niet uitbetaald.

Op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wordt na elke uitbetaling een afrekening gepubliceerd.

Wetgeving

Ministerieel besluit van 15 juni 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:

Delen: