Betaling jonge landbouwer - 2022

Als jonge landbouwer is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe economische activiteit op te starten. Daarom heeft Europa beslist om binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra aandacht te geven aan deze groep begunstigden. Zo is het mogelijk om gedurende maximaal 5 jaar extra steun aan te vragen. Deze bijkomende betaling wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht (met een maximum tot 90 ha).

Het steunbedrag per geactiveerd betalingsrecht wordt bepaald zodat, binnen de geldende regelgeving, de enveloppe voor de premie optimaal benut wordt. Het steunbedrag is dus ook afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor campagne 2020 bedraagt het voorlopige steunbedrag 120 euro per geactiveerd betalingsrecht. In juni 2021 wordt voor campagne 2020 het definitieve steunbedrag bepaald. 

Alle informatie kunt u vinden in de volgende fiche:

Uitbetalingen

De uitbetaling van de premie voor jonge landbouwers campagne 2021 verloopt als volgt:

  • Eind oktober 2021: uitbetaling van een voorschot van 70% op de premie voor jonge landbouwers. In deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve niet opgenomen. Het steunbedrag werd voorlopig vastgelegd op 120 euro per geactiveerd betalingsrecht.
  • Eind december 2021: het eerste saldo (95%) wordt uitbetaald. Vanaf deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve wel opgenomen.
  • Eind maart 2022: de resterende 5% van het saldo wordt uitbetaald.
  • Eind juni 2022 volgt nog een bijbetaling. Bij deze betaling wordt het definitieve steunbedrag bepaald om tot een optimale uitbetaling van de beschikbare envelop voor de premie voor jonge landbouwers te komen alsook wordt de definitieve overschrijding van de regionale budgettaire plafonds bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor pijler 1 lager is dan 400 euro, dan wordt er niet uitbetaald. 

Op het e-loket wordt na elke betaling een afrekening gepubliceerd.

Wetgeving

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Delen: