Diergebonden pre-ecoregelingen - 2022

Voedermanagement bij melkvee

Om de enterische emissies van rundvee te verlagen wordt onder andere ingezet op voedermanagement binnen landbouwbedrijven. Door het toevoegen van verschillende additieven aan het voer voor melkvee kan de methaanuitstoot aanzienlijk gereduceerd worden.

Voor de subsidieregeling kan een van onderstaande voedermaatregelen gekozen worden. Dit houdt in dat het additief of voedermiddel in kwestie wordt toegevoegd aan het rantsoen van runderen:  

  • GeĆ«xpandeerd/geĆ«xtrudeerd lijnzaad;
  • Nitraat;
  • 3-NOP;
  • Bierdraf samen met koolzaadschroot;
  • Koolzaadvet.

Het is niet mogelijk om bovenstaande maatregelen te combineren.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de economische voordelen, de neveneffecten, de praktische toepasbaarheid of bedrijfseconomische effecten dan kan u terecht op het Rundveeloket.

Daarnaast vindt u hier ook meer informatie over het convenant Enterische emissies 2019-2030.  

De meest recente informatie over steunbedragen en bijkomende voorwaarden vindt u in de fiche:

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen in verband met Voedermanagement (versie 30.05.2022)

Webinar methaanreducerende maatregelen melkvee

Op 19/04/2022 was er een webinar over de methaanreducerende maatregelen voor melkvee. 

U kunt de webinar opnieuw bekijken op ons Youtube kanaal.

Ook kunt u de PowerPoint nog eens opnieuw bekijken: Webinar methaanreducerende maatregelen melkvee van 19 april 2022

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen in verband met de webinar methaanreducerende maatregelen melkvee.

Delen: