Bedrijfsadvisering

Nieuwe regeling vanaf 1 april 2014

De Vlaamse regering heeft op initiatief van de minister-president een nieuwe regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

Deze nieuwe adviesregeling zal voor de landbouwers en land- en tuinbouwscholen ingaan vanaf 1 april 2014.

De adviseurs en centra kunnen vooraf hun aanvraag voor erkenning als adviesdienst indienen vanaf 2 januari 2014.

Om erkend te kunnen worden als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend. Alsook wordt de bedrijfsadviseur beoordeeld aan de hand van een proef.

De proef wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd, na het ontvangen van een volledige erkenningsaanvraag.

De volgende momenten voor 2017 zijn vastgelegd voor de proeven (eventuele wijzigingen zijn niet uitgesloten):

  • Eerste kwartaal:  20 maart 2017  
  • Tweede kwartaal: begin juni 2017 (precieze data worden nog vastgelegd)
  • Derde kwartaal:  eind september 2017
  • Vierde kwartaal:  half december 2017

De data kunnen nog wijzigen.

De volledige aanvraag tot erkenning dient bij het departement Landbouw en Visserij ten laatste binnen te komen op:

  • 28 februari 2017 met het oog op de proef van 20 maart 2017  
  • 1 mei 2017 met het oog op de proef van juni 2017
  • 31 augustus 2017 met het oog op de proef van september 2017
  • 30 november 2017 met het oog op de proef van december 2017.

(Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, en het Ministerieel Besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw).