Bedrijfsadvisering

Deze pagina is in opbouw. Vanaf 1 april 2019 moeten alle adviesaanvragen gebeuren via het E-loket. Verdere info volgt.

De Vlaamse regering heeft op initiatief van de minister-president een regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

Deze adviesregeling gaat in voor de landbouwers en land- en tuinbouwscholen vanaf 1 april 2014.

De adviseurs en centra kunnen vooraf hun aanvraag voor erkenning als adviesdienst indienen vanaf 2 januari 2014.

Om erkend te kunnen worden als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend. Alsook wordt de bedrijfsadviseur beoordeeld aan de hand van een proef.

De proef wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd, na het ontvangen van een volledige erkenningsaanvraag.

De volgende momenten voor 2018 zijn vastgelegd voor de proeven (eventuele wijzigingen zijn niet uitgesloten):

  • Eerste kwartaal:  14 mei 2018 
  • Tweede kwartaal: 28 juni 2018
  • Derde kwartaal: 8 oktober 2018
  • Vierde kwartaal:  10 december 2018

De data kunnen nog wijzigen.

De volledige aanvraag tot erkenning dient bij het departement Landbouw en Visserij ten laatste binnen te komen op:

  • 6 april 2018 met het oog op de proef van 14 mei 2018 
  • 1 juni 2018 met het oog op de proef van 28 juni 2018
  • 14 september 2018 met het oog op de proef van 8 oktober  2018
  • 16 november 2018 met het oog op de proef van 10 december 2018.

(Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, en het Ministerieel Besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw).